Bonega - elektroinstalační materiál 2010/2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: BONEGA, spol. s r.o. Autor: Bonega s r.o.

Strana 7 z 136Poznámky redaktora
bonega. Mimořádně malé rozměry (především výška jen mm) nás řadí nejmenším světě. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto jističů malých plastových bytových rozvaděčích. zkušební protokol test) jističe PEP-6J vyhovují také zkratovým testům při 600 kdy musí být dosaženo vypínací schopnosti minimálně 3kA (pro USA, KANADU speciální provozy) Třída omezení energie: hodnoty 63A jmenovitého proudu charakteristice D Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku průhledným krytem Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku řešena pomocí izolačních přepážek Stupeň krytí všech stran pro samotný jistič (vyšší ochrana obsluhy): IP pro samostatný jistič (ze všech stran) svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody bez ochrany (proti vodě třeba ochranu řešit vlastní konstrukcí skříně rozvaděče) IP pro vestavěný jistič svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných před mětů, před vniknutím vody bez ochrany (proti vodě třeba ochranu řešit vlastní konstrukcí skříně rozvaděče) Možnost plombování páčky: poloze zapnuto vypnuto .ElektroinstalačnímateriálBONEGA® 7www.cz Výška opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty DIN lišty 33,0 mm. Výška horní opěrné části svorky DIN lišty mm. BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY Rychlost vypnutí (viz. oscilogramy): 3 ms, při maximální zátěži vypínací schopnosti (rovná téměř rychlosti vypnutí klasické tavné pojistky) Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová provozní) podle normy ČSN 60898 při 230/400V hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky: pro PEP (jmenovitá zkratová provozní) 63A charakteristice D (viz. • celková hloubka západky včetně páčky vypnuté poloze 73,23 mm • celková hloubka DIN lišty včetně páčky vypnuté poloze 67,23 mm • celková hloubka DIN lišty povrch 61,6 mm • celková hloubka DIN lišty povrch svorkové části 43,8 mm • celková výška tělesa vyčnívající západka v pracovní poloze: 5,2 mm • výška ovládací části mm • hloubka horní opěrné části svorky DIN lišty 19,0 mm • hloubka opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty DIN lišty 33,0 mm • šířka modulu o 1P: 17,6 mm o 2P: 35,2 mm o 3P: 52,8 mm o 4P: 70,4 mm • horní uživatelská popiska (A): o 1P: šířka 15,4 výška 6,2 tloušťka 0,3 mm o 2P: šířka 33,1 výška 6,2 tloušťka 0,3 mm o 3P: šířka 50,6 výška 6,2 tloušťka 0,3 mm o 4P: šířka 68,4 výška 6,2 tloušťka 0,3 mm • dolní horní montážní popiska (B) šířka 17,6 výška 4,8 tloušťka 0,5 mm V montážní, rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení připojování vodičů