Bonega - elektroinstalační materiál 2010/2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: BONEGA, spol. s r.o. Autor: Bonega s r.o.

Strana 11 z 136Poznámky redaktora
Typ Zkušební proud Počáteční stav Meze vypínací nebo nevypínací doby Dosažený výsledek Poznámky a B,C,D 1,13 In studený* In ≤ A) nesmí vypnout b B,C,D 1,45 In ihned po zkoušce a t In ≤ musí vypnout Proud nepřetržitě se zvyšující během s c B,C,D 2,55 In studený * 1s In ≤ A) 1s 120 In > 32 A) musí vypnout d B C D 3 In 5 In 10 In studený* 0,1 s nesmí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače e B C D 5 In 10 In 20 In studený* 0,1 musí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače * Výraz„studený stav“ znamená bez předchozího zatížení při referenční kalibrační teplotě . 0,2 1,6 černá šedá 2 růžová modrá 4 hnědá žlutá 6 zelená fialová 8 světle zelená černá 10 červená bílá 13 písková měděná Lze dodat jen páčkami černém provedení INFORMACE PRO PROJEKTOVÁNÍ Jmenovitý proud jističe (A) Vnitřní odpor (mOhm) Ztrátový výkon (W) Max. C Char. imped.ElektroinstalačnímateriálBONEGA® 11www.cz BAREVNÉ PÁČKY: Pro přehlednost v rozvaděčích dodáváme standardně jističe s rozlišením hodnot jmenovitých proudů pomocí barevných páček v souladu barvami vložek závitových pojistek. smyčky (Ohm) Tepelná korekce jmenovitých proudů Char.bonega. vyp. D Okolní teplota 20°C Okolní teplota 30°C Okolní teplota 40°C Okolní teplota 50°C Okolní teplota 60°C 1 1215,69 1,24 46,20 25,70 14,40 1,05 0,95 0,90 0,85 2 343,28 1,38 21,60 12,02 6,73 2,08 1,92 1,84 1,74 3 128,09 1,15 16,90 9,40 5,26 3,18 2,82 2,61 2,37 4 105,53 1,68 10,68 5,94 3,33 4,24 3,76 3,52 3,24 6 29,22 1,08 7,14 3,97 2,22 6,24 5,76 5,52 5,30 10 14,49 1,55 3,87 2,15 1,21 10,60 9,30 8,60 7,80 16 10,00 2,56 2,24 1,25 0,70 16,80 15,20 14,20 13,30 20 8,02 3,32 1,55 0,86 0,48 21,00 19,00 17,80 16,80 25 3,11 2,00 2,43 1,35 0,76 26,20 23,70 22,20 20,70 32 3,05 3,17 1,27 0,71 0,40 33,50 30,40 28,40 27,50 40 2,16 3,40 0,60 0,33 0,19 42,00 38,00 35,60 33,20 50 1,65 4,20 0,71 0,39 0,22 52,50 47,40 44,00 40,50 63 1,68 6,30 0,47 0,26 0,15 66,20 58,00 54,20 49,20 Tepelná spoušť vypínací charakteristiky jističů čas-proud Zk. B Char