Bonega - elektroinstalační materiál 2010/2

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: BONEGA, spol. s r.o. Autor: Bonega s r.o.

Strana 100 z 136Poznámky redaktora
předřazená pojistka proti zkratu: 80 (>10 kA) Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku průhledným krytem Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku řešena pomocí izolačních přepážek. Stupeň krytí všech stran pro samotný vypínač (vyšší ochrana obsluhy): IP pro samostatn vypínač (ze všech stran) svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody bez ochrany (proti vodě třeba ochranu řešit vlastní konstrukcí skříně rozvaděče) IP pro vestavěný vypínač svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody bez ochrany (proti vodě třeba ochranu řešit vlastní konstrukcí skříně rozvaděče) Možnost plombování páčky: poloze zapnuto vypnuto Kategorie: AC22 MONTÁŽNÍ PARAMETRY Provozní (montážní) poloha: libovolná Montážní teplota: 20ºC +55ºC Upevnění vypínače: rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka aretací v krajních polohách) nosnou DIN lištu 50022 šířce rozdílnou tloušťkou b) rovnou plochu pomocí dvou šroubů c) vypínač spodní strany blokaci proti náklápění DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje DIN liště) Vyjmutí DIN lišty: řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze vypínače vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max.cz ElektroinstalačnímateriálBONEGA® MODULOVÉ VYPÍNAČE BONEGA® PEP-10V63 (10 kA, 6-63 A) BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY Vypínací schopnost: 000 A Max.100 www.bonega. mírným průhybem lišty případě horního propojení), umožňuje vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu