B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 86 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
00 r=3.E.50m r=7.00m r=1. ■ Technická data • Baterie: 1. m chůze přímo cca.00 r=4.70 m 3.00 m ■ Informace výrobku • Bateriově bezdrátově řízený detektor po­ hybu kruhovou oblastí snímání. • Časování: ta- st a n d Ê 'O k.beg-luxomat.50m r=1. Regulace dosahu pomocí ma­ ximálně čtyř Z-Wave opakovačů. Vysílá kó­ dovaný rádiový signál sepnutí radiového spínače, radio adaptéru nebo bezdrátové­ ho přijímače, pokud zjištěn pohyb je dosažená nastavená denní hodnota.50m r=6.50 m 2.com 86 .00 r=4.00 m 3.00m r=6. Radio -přijímací modul postará spínání připo­ jených spotřebičů (osvětlení nebo HKL = vytápění, větrání klimatizace).00m r=1.50m r=9.G.42 Hz • Rozměry: mm • bal: nárazuodolný polykarbonát • Okolní teplota: -15°C °C ►Na rozdíl detektorů pohybu pro venkovní použití osvětlení bude vypnuto, pokud dostatek denního světla (přes vysoce vyvinuté měření smí­ šené světla) ► Prosíme vás, abyste neinstalovali detektor blíz­ kosti topení nebo klimatizace! r radius ■ Příslušenství (volitelné) Drátěný koš BSK Přijímací modul-ZW Přijímací modul-ZW Přijímací modul-ZW Repeater-ZW PD-Radio-ZW bílá 4 Příslušenství (volitelné) Drátěný koš BSK bílá 92199 FM Přijímací modul RWS-ZW bílá 92805 Přijímací modul RRM-ZW bílá 6 SM Přijímací modul -ZW bílá 92807 Podstavec modul repeater-ZW bílá 92808 O bloukové propojení bílá 880 www.00 r=2.80 m 4. výška Dosah (Kruhová detekce) 18°C Sedící aktivita Chůze křížem Chůze přímo 2.5 T=18°C : sedící cca. • Montáž povrch stropu.00m r=4.00 r=4.00m r=8. es 2 vitelné manuálně • Soumrakový spínač: 1000 Lux • Krytí: IP20 Třída II/C € • Modulace: FSK • Výstup vysílače: 2. m • Dosah vysílače: závislosti na provedení, od 100 m (vysílač přijímač) Použitím Z-Wave repeateru můžete zdvojná- sobit dosah.50 m 5.30 m 4. • LUXOMAT® obzvláště ideální pro už dokončené instalace, protože nejsou po­ třebné kabely pro připojení detektoru a také není potřeba poškozovat stěny pro ve­ dení kabelů.5V Typ LR6 AA) • Životnost baterie cca jeden rok, záleží na kvalitě počtu detekovaných pohybů • Oblast snímání: kruhová, 360° • Dosah (0) =2. B fre t, p ie L e 8 í PD-Radio-ZW Dosahyvzávislosti namontážnívýšce M ontáž. • Všechna nastavení mohou být provedena ručně, přímo detektoru. znamená, snižují ná­ klady instalaci. • Formace skupin: Skupiny jsou tvořeny programováním jed- notlivých přístrojů Programování prová- děno „stisknutím lačítka". • Životnost baterie závisí kvalitě počtu detekovaných pohybů • Příklady využití: monitorování chodeb, garáží, kanceláří, vchodů 1abu\Wa dosedů vfc stra"“ 40'.25m r=5.5 m chůze křížem cca.5 (an O) • Frekvence: 868.B.00 r=3.00m r=10. 2