B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 584 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
com I . 2 r ,1 ^ 1 s r n i L-------- 7Ï50uT t 2 1 Chůze 2 Chůze křížem přímo Sedící pozice Typ Barva PD1-M-2C-SM (Master) PD1-M-2C-FC (Master) PD1-M-2C-FM (Master) PD1-S-SM (Slave) PD1-S-FC (Slave) PD1-S-FM (Slave) Příslušenství (volitelné) IR-PD IR-PD-Mini bílá bílá bílá bílá bílá bílá šedá šedá Výr. min. číslo PD5-M-1C-Clip (Master) PD5-S-Clip (Slave) Příslušenství (volitelné) IR-PD IR-PD-Mini bílá bílá šedá šedá 92315 92316 92160 92159 B .Přisazené vestavné pohybové přítomnostní detektory (pro vnitřní použití) SM FC FM LUXOMAT® PD1-M-2C-SM kánálová zařízení © S O □ 230V~+6%/-10% □ 90° max. číslo 92177 92174 92170 92178 92175 92172 92160 92159 LUXOMAT® PD5-M-1C-Clip jeden kanál 0 230V~+6%/-10% O 360° max. nebo impuls ( 2000 Lux K tro HVAC) Ö Suchý kontakt typu NO, ' 3A, 230 cos^ =1 O Funkce alarm, impuls nebo 120min. 24,00 m SM IP54; FC/FM IP20 / Třída Cí -250C +500C UV nárazuvzdorný polykarbonát 0 IR-PD, IR-PD-Mini K tro osvětlení) vv 2300W, cos^ 1; 1150VA, cos^ 0,5 0 sek. nebo impuls 10 2000 Lux 2,50 m 1 Chůze křížem 2 Chůze přímo 3 Sedící pozice Typ Barva Výr.beg-luxom at. 10,00 m IP20 Třída C€ -250C +500C — I □ UV nárazuvzdorný polykarbonát 2 IR-PD, IR-PD-Mini K tro osvětlení) yV 2300W, cos^ 1; * 1150VA, cos^ 0,5 © sek. min