B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 472 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
00 m — 1 s SM/FC IP20 Class C€ W SM mm FC 103 mm I -25°C +50°C n Housing UV- and shock- resistant Polycarbonate h IR-PD-DALI C tro lig tin ) DALI DALI/DSI-M aster FC max. min. EB's SM max.OCCUPANCY DETECTORS fOR DALI/DSI APPLICATIONS TO SAVE ENERGY BUiLDiNGS ■■■I LUXOMAT®PD4-M-DALI/DSI-SM/-FC o * HD 'S * sM i TECHNICAL DATA © /-10% O 360° seated 6. EB's © C # 1min. 10 2000 Lux ► Remote control page 122! ► iring diagram page 135! ► For maximum num ber connectable lights, see page 38! ► Beside the default the light value at the orkstation and of the duty cycle the remote control will dim the whole span, which the elect­ ronic ballast admits.00m towards 8. mm © PRODUCT INFORMATION ■ Remote controllable group occupancy detector LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI as aster version for surface and false ceiling mounting with DALI-interface and with circular detection area ■ Integrated light sensor for automatic c lig tro l ■ Control (surface-m ount devices) (ceiling-m ount devices) digital dim ing electronic ballasts a group ■ any program adjustable ith the rem ote control LUXOMAT® IR-PD-DALI ■ Switch-over between DSI and DALI via remote control ■ Typical lic tio : m onitoring large areas like under­ ground garages, gyms, warehouses, loading ramps, halls 1 lkin towards 2 lkin across 3 Seated activity ■ ACCESSORY (OPTIONAL) IR-PD-DALI ire basket (to order separately) Socket IP54 Blinds Slaves PD4-S Description Colour Part number PD4-M-DALI/DSI-SM white 92279 PD4-M-DALI/DSI-FC white 92275 Accessory (optional) Slaves see page 76! LUXOMAT® IR-PD-DALI grey 92094 W ire basket BSK white 92199 Socket IP54 for PD4-SM white 92161 Blinds transparent 92260 2.40 m across 24.50 m