B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 470 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
g.40m across 24.5 |1-10V| dim outputs 1-10VDC, max. a w indow zone and rio zone, plus independent lighting control ■ dditional floating switch channel r board lighting ■ 100 function autom atically suppress the dim function 100 hours when starting fluorescent lamps ■ SLAVE devices can supplied an inexpensive option extending the detection area ■ Fully autom atic sem i-autom atic func­ tion can selected via rem ote control ■ Large detection area in diam eter ■ tto 1: 230 input contact N/O push­ button and dim ing lighting ■ tto 2: 230 input contact N/O push­ button board lighting ■ ypical lic tio : particularly suitable use class­ rooms ith board lighting that can be operated separately Description Colour Part number PD4-M-TRiO-DiM-FC white 92735 PD4-M-TRiO-DiM-SM white 92730 Accessory (optional) Slaves see page 76! LUXOMAT® iR-PD4-TRiO grey 92097 W ire basket BSK white 92199 SM-Socket IP44 white 92386 g PD4-S CEILING-MOUNTED OCCUPANCY DETECTORS . min.5 © min. like channel and channel 2 ► Remote control page 121! ► iring diagram page 134! ► Application examples page 163! ► For maximum num ber connectable lights, see page 38! SM-Socket IP44 1 lkin towards 2 lkin across 3 Seated activity Slaves EE © PRODUCT INFORMATION ■ Remote controllable occupancy detector fo inside use with two directional light meters lighting zones, e. min.\ V DIMMING WITH 2-CHANNEL TRIO OCCUPANCY DETECTOR MASTER (MOTION DETECTOR FOR INSIDE USE) r V>o°r' | LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DIM-SM/-FC ■ TECHNICAL DATA ■ ACCESSORY (OPTIONAL) IR-PD4-TRIO ire basket (to order separately) © /-10% O 360° i seated 6. EB's © 1 min.00m S IP20 Class C€ t± * SM mm FC 011 100mm I -25°C +50°C n Housing UV- and shock- resistant Polycarbonate 0 IR-PD4-TRIO C 2 (lig tro l) 7 3 cos^ 1; 1500 VA, cos^ 0. » 1200 Lux C (lig tro l) fo board lighting (daylight-dependent) & 3 cos^ 1; 1500 VA, cos^ 0.00 m towards 8