B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 381 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
■ Funkce skenování (ETS3 4) ■ Zabezpečené tunelové spojení KNXnet/IP ■ Umělohmotný sběrnicový plášť 4TE ■ Programovatelné přes ETS3 4 ■ Připojení: 12-30V AC/DC, síť KNX Popis Barva Výrobní číslo KNXnet/iP interface bílá 90125 30 .\ KNXnet/IP INTERFACE NEJMÉNĚ NÁKLADNÉ HARDWAROVÉ ROZHRANÍ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ KNX SÍTĚ TCP/IP K © v IP20 a ■ TECHNICKÁ DATA a*»fcr <s r V # v » | LUXOMAT® KNXnet/IP Interface 70 46 86 46 ■ přehled funkci Funkce Základní funkce ✓ Vizualizace Databáze historie poplachů Scény Týdenní časovací plán spínání Roční časovací plán spínání Logika Prvky zobrazení: červená LED dioda zobrazující běžný/ adresovací režim, zelená PWR-LED dioda zobrazující pohotovostní režim (při běžném provozu bliká), červená ERR-LED dioda zobrazující chybové stavy Ovládací prvky: Klávesa učení pro přepínání běžného/adresovacího režimu Přípojky: Sběrnicová řada: svorka KNX Krabice RJ45 pro ethernet 12-30 Napájení Vazební člen sběrnice: integrovaná modulu, připojení přes běžný sběrnicový kolík ago Rozměry: Rozměry pláště REG 4TE montáži na normovou lištu DIN mm: D mm Hmotnost: 150g Obal: umělá hmota LEXAN UL-94-V0 Odolnost proti okolnímu prostředí: 50090-2-2 Okolní teplota: Provoz: 0°C +45°C Skladování: -25°C +70°C Relativní vlhkost: nekondenzující: 93% Napájení: externě přes sběrnici KNX, SELV 12-30 C Druh ochrany: IP20 podle normy 60529, DIN VDE 0470 Třída ochrany: podle IEC 1140 © INFORMACE VÝROBKU HIGHLIGHTS ■ Programovací rozhraní připojení Nenákladné programování ETS sběrnici KNX zařízení KNX přes síť LAN