B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 376 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Systém rozpozná zobrazí displeji následující závady, při kterých současně rozsvítí červená chybová LEDdioda: - Zkrat DALi - Závady svítidla včetně zobrazení svítidla popř.DALI-PROGRAMMING TOOL r zavad y Z hlavní nabídky systémového testu uživatel dostane krátkým stisknutím klávesy Prg/Set podnabídky. této podnabídce lze vyvolávat případné chybové stavy. čísla předřadníku - Závada předřadníku včetně zobrazení jeho čísla - Není sběrnice EIB V případě zkratu DALi nelze rozpoznat žádné další závady. Jestliže se nevyskytují žádné závady, toto zobrazeno odpovída­ jícím způsobem displeji. U všech dalších druhů závady možné současně rozpo­ znat více závad. Stisknutím klávesy ESC (nebo automaticky sekundách) nabídka skočí zpět do nadřazené roviny. SYSTEMOVY TEST ZÁVADA DALI ZÁVADA PŘEDŘADNÍKU: 34 ZÁVADA SYíTIDLA: 23 EIB z EIB zpr brány DALI/KNX IP Kromě uvedených možností zprovoznění lze přiřadit předřadník DALi brány také přes zařízení PDA s dotykovým displejem, využívající bezdrátové sítě LAN. U závady svítidla předřadníku zobrazí příslušné číslo tohoto přístroje tak, aby bylo možné závady lokali­ zovat také rámci skupiny. M obilní servis ' “ ■■■■ ® 0 ■ D N II K X ■ přehled funkcí Funkce Základní funkce Vizualizace z Scény DALI < n <L 3 = U= <L U= A Popis Barva Výrobní číslo DALi-Programming Tool 90123 25 DALICONTROLLER/ DALI/KNXGATEWAY . Přepínání mezi jednotlivými závadami se provádí rámci tohoto bodu nabídky krátkým stisknutím klávesy Move