B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 372 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
0.1 A, dodatečně přes sběrnici KNX Druh ochrany: IP20 podle normy 60529, DIN VDE 0470 Třída ochrany: podle IEC 1140 B1: Přípojka pro klávesu B2: Přípojka pro klávesu Výstupní svorka DALI Obslužné prvky LED Nabídka řízená symboly a textem Programovací LED Připojení sběrnice KNX/EIB Síťová přípojka a PREHLED FUNKCI Funkce Základní funkce z Vizualizace Scény z Popis Barva Výrobní číslo DALi/KNX Gateway jako ovladač bílá 90121 DaliController 21 DALICONTROLLER/ DALI/KNXGATEWAY .fcÑSfc eip e iLCDl 0=) IP20 C€ I 1 0 § m a 10Ó i j h 8Ó ÓO i ■ TECHNICKÁ DATA Prvky zobrazení: červená LED dioda zobrazující běžný/ adresovací režim, zelená PWR-LED dioda zobrazující pohotovostní režim (při běžném provozu bliká), červená ERR-LED dioda zobrazující chybové stavy Ovládací prvky: Klávesa učení pro přepínání běžné­ ho/adresovacího režimu, klávesy k ovládání přístroje parametrizaci Přípojky: Sběrnicová řada: svorka KNX (balená) Síťové napájení: šroubová svorka, Sběrnice DALI: šroubová spojka, nezabalená Vazební člen sběrnice: integrovaná modulu, připojení přes běžný sběrnicový kolík ago Rozměry: Rozměry pláště REG 4TE montáži na normovou lištu DIN mm: D 106 mm Hmotnost: g Obal: umělá hmota LEXAN UL-94-V0 Odolnost proti okolnímu prostředí: 50090-2-2 Okolní teplota: Provoz: Skladování: 0°C +45°C -25°C +70°C Relativní vlhkost: nekondenzující: 93% Napájení: Síťové napájení 110 240 V, 50 Hz, max