B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 365 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
14 . podzemních garáží, tělocvičen, skladů, nakládacích ramp, sálů atd.\ ČIDLA PŘÍTOMNOSTI PRO APLIKACE DALI/DSI DO DVOU ODDĚLENÝCH OSVĚTLOVANÝCH PROSTOR o z © INFORMACE VÝROBKU | LUXOM AT® PD4-M-DUO-DALI/DSI-FC ■ Dálkově ovládané skupinové čidlo přítom­ nosti LUXOMAT® PD4-M-DUO-DAU/DSI-FC k montáži stropu, vč. rozhraní DALI ■ řízená světelná měření pro 2 osvětlované prostory ■ integrované světelné senzory automa­ tické tržité reg ula světla ■ Ovládání ztlumitelných digitálních předřadníků řídicích modulů jako jedné skupiny jeden výstup DALI ■ Rozšíření snímané oblasti pomocí stan­ dardních podružných čidel ■ Rada programů dálkovým ovládáním LUXOMAT® IR-PD-DALI ■ Plně nebo poloautomatický provoz ■ Možnost ručního nastavení cílové hodnoty intenzity světla doběhu ■ Červená zelená LED dioda zobrazení funkce ■ Přepínání mezi programem DSI DALI ■ řík pou žití: hlídání rozsáhlých ploch jako např. VOLITELNE DOSTÁNI IR-PD-DALI Infračervené dálkové ovládání (včetně baterií) HIGHLIGHTS ■ Dosah m ■ Ovládání ztlumitelných digitálních předřadníků řídicích modulů jako jedné skupiny jeden výstup DALI ■ Kromě zadávání cílové hodnoty světla na pracovišti délky zapnutí lze dálkovým ovládáním IR-PD-DALI stmívat světlo celém prostoru, který spadá pod daný předřadník