B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 268 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
■Switching capacity per channel ■ Permanent date holiday function ■M anual perm anent mode ■M anual override ■Autom atic sorting switching times on readout ■ Unrestricted block program ing ■ Fully automatic daylight saving time ■ Elapsed time and pulse counter ■ Pulse function ■Security PIN-Code ■ Illum inated display ■ Data key function I LUXOMAT® TS-DW3/2 ACCESSORIES Data key TS-ACC-DS1 (not included delivery the time switch) Programming package TS-ACC-DS2 (not included delivery the time switch) HIGHLIGHTS ■Text based menu and self-explanatory symbols ■ Display ith large dot atrix area to provide two high resolution text lines ■ Easy handling.WEEKLYTIMESWITCHES DIGITAL WEEKLY TiME SWiTCH FOR DiN-RAiL MOUNTiNG TS-DW2 AND TS-DW3 " ------- ______________________ " © PRODUCT INFORMATION ■ channels ■ aily and eekly program ■46 ory locations ■M inim interval 1min. uick and intuitive pro­ gram able time switch ■ Can program med ith supply dis­ connected years battery-reserve) ■ Unlim ited program security EEPROM ■ Data key TS-ACC-DS1 program able w ith PC-Programming package TS- ACC-DS2 (not included delivery of the tim switch) 10