B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 213 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
I přes automatické řízení mělo být možné ručně ovlivnit současný stav přepínání, pomocí tlačítka nebo dálkového ovládání. I Poznámka: Ideálního monitorování možné dosáhnout také jediným přítomnostním detektorem PD4- DUO.00 m Výška místnosti: 2.G. Detektory budou in­ stalovány strop. I Informace budově; Typ: Učebna denním světlem Rozměry: 10.00m P říklad 21: Učebna LUXOM AT® PD1 I Popis aplikace; Řízení osvětlení učebně závislosti přítomnosti denního světla.E. 213 Příklady využití .p Příklady využití B.70 m I Osvětlení: 1 světelná skupina elektronickým předřadníkem I Znázorněné produkty; 1 LUXOMAT® PDl-Slave 1 LUXOMAT® PD1-Master-2C M Nastavení : Vypínací čas R1: min. Příklad učebny PD1-Master-2C Slave PD1-M aster-2C/Slave Na povrch závěsné­ ho stropu Do montážní krabice E O O xá 10. Master jednotky musí být vždy namontovány místě nejmenší intenzitou denní­ ho světla. Nastavení jasu: 300 Lux nebo individuálně dálkovým ovladačem Vypínací čas: R2: volitelný I Připojený obvod: Master/slave spínání volitelným manuálním spínáním tlačítkem.00 6