B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 195 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při chůzi napříč platí charakteristika citlivosti, stejně jako kla­ sické PD4. Pro zajištění „mrtvé zóny" na chodbách zvyšte čas zpoždění, pokud nutné.00 m M -----► * E O 0 1 E r H------- *-1 u Ç -i i-1------- U-1 1-1 u ÇO ffice ffice ffice ffice ffice ffice ffice ffice ■r■r ^ ■r1 n O ^tehybu vr 360° PD4-M-2C S lave PD M : _____ 4-s ffice Na povrch závěsného stropu Do montážní krabice Na povrch závěsného stropu Do montážní krabice PD4-M-2C-C PD4-M-2C Příklad Chodba přítomnostními detektory PD4-M-2C-C (chodbový) PD4-M-2C ■ Popis lika ; Chodba kancelářském podlaží třemi osvětlovacími skupinami: výtah, lobby (červená), chodba (žlutá), schodiště (zelená). Stačí nám zaslat Váš návrh faxem nebo e-mailem vám zdarma poskytneme plán pro nejefektivnější rozmístnění detektorů.p Příklady využití B. I Informace budově ; Typ: Chodba bez denního světla Výška místnosti: 2. Nastavení jasu -den/noc (symbol „slunce") M Připojený obvod. 195 Příklady využití . poloměr pro chodbový, přítom- nostní detektor. Velká čelní citlivost dispozici chodbě pouze úhlu (180°). I Všimnete si: Věnujte zvláštní pozornost přístupovým oblastem.E. Příklad chodby PD4-M-2C-C (Corridor) PD4-Master-2C 4. min. -Master-/slave zapojení chodbě -Standardní zapojení schodišti výtahu Všimněte si; Rádi vám pomůžeme správným výběrem. Když pohyb, směru­ jící detektor přímý, citlivost dosahu snižuje třeba brát úvahu dia­ gramy znázorňující oblasti dosahu.70 m H Osvětlení: Tři samostatné osvětlovací skupiny elektronickými předřadníky ■ Znázorněné produkty; 7 LUXOMAT' PD4-Master-2C-C (Chodbový přítomnostní detektor) 2 LUXOMAT® PD4-Slave~C (Chodbový přítomnostní detektor) 4 LUXOMAT® PD4-Master-2C-SM/FC/FM M Nastavení 4: Vypínací čas; cca.G