B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 185 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
PD2/PD4-M-DALI/DSI-SM lze řip jit 12 elektronických předřadníků (EP). sek. N 185 Schémata zapojení .Schémata zapojení B .). M aster jediná jednotka, která snímá intenzitu luxech a spíná připojené zátěže. Po- tenciom etry nesmí být pozici „Tes" nebo „Slunce", jin budou předem nastavené hodnoty ztraceny během tohoto zapojení. Připojení svorek pro master slave -provoz L ---------------- MASTER ■frf" I I R L ■ ■ N R Master/Slave-provoz jedním master několik slave. Slave jednotky budou reagovat pouze pohyb, nezávisle úrovni lux, íla impuls přes suchý kontakt aster detektor. L I Připojení svorek pro standardní provoz L 9---------------------------------------- N i irMASTER SM 1 I R ^ Standardní provoz PD2-M-1C-SM Připojení svorek pro standardní provoz L ------------- N ------------- 1 ■ ■ N O FC Standardní provoz PD2-M-1C-FC Standardní provoz externím tlačítkem í -FŤ- ■ I R L SM Standardní provoz je možné přídavné anuální spínání (tlačítko cca. Schéma zapojení pro PD2/PD4-M -DALI/DSI Připojení svorek pro master slave -provoz L — DALI-EB 1 230V I ! D DA I I DALI-EB 2-25 230V DA I I I I R DALI SLAVE J—L T T T5 T8 N R PD2/PD4-M-DALI/DSI-FC lze řip jit elektronických předřadníků (EP)