B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 177 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
SC1 můžete nakonfigurovat přes SMS nebo zdarma snadno použitelným softwarem pro PC, který vyžaduje pouze počítač sys­ témem indows rozhraním USB. požární alarm nebo zabezpočovací systém.E. Zařízení může být aktualizováno pomocí firmwaru, takže je možné stáhnout nové funkce. Topné systémy Pumpy VID X® SMS-Control SC1 BJLG. Jestliže potřebujete sepnout topení, klimatizaci nebo zavlažovací systém va­ šem rekreačním domě -jedna SMS vše, co potřebujete! dispozici jsou plovoucí relé s spínací kapacitou. Pro zvládnutí tohoto SC1 čtyři digitální vstupy (optovazební) pro např. Pro provoz stačí vybrat předpla­ cenou SIM kartu poskytovatele mobilní sítě GSM. Plus budete mít zařízení pro bezplatné sepnutí jen mobilním telefonem a vašim identifikačním číslem, například ga­ rážová vrata vašim auto-telefonem. Strana 178 177 .G. Také můžete získat monitorovací informace na váš mobilní telefon, kdekoli světě, jed­ noduše spolehlivě prostřednictvím SMS. Díky quad-band modemu, lze přístroj použít mezinárodní úrovni. Pro zasílání konfigurovatel­ ných SMS systému, může být nastaveno až mobilních telefoních čísel.tro I VIDEOLUX® SMS-Control SC1 - Inteligentní dům vše pod kontrolou Vaše celosvětové spínací ovládací centrum Příklady použití Alarmy Sprinklery S novým SMS-Control SC1 B., můžete nezávisle přepínat dvě zařízení, kdekoliv na světě. Každé sepnutí ří­ zeno přes SMS. Přístroj je chráněn před neoprávněným přístupem po­ mocí hesla. Kromně toho autentifikace vykonáva pomocí PIN. poruchy oblasti vy­ tápění nebo jiných zařízeních mohou být za­ sílány telefon