B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 177 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pro zasílání konfigurovatel­ ných SMS systému, může být nastaveno až mobilních telefoních čísel. Každé sepnutí ří­ zeno přes SMS., můžete nezávisle přepínat dvě zařízení, kdekoliv na světě. Zařízení může být aktualizováno pomocí firmwaru, takže je možné stáhnout nové funkce. Pro zvládnutí tohoto SC1 čtyři digitální vstupy (optovazební) pro např. Kromně toho autentifikace vykonáva pomocí PIN. poruchy oblasti vy­ tápění nebo jiných zařízeních mohou být za­ sílány telefon. Také můžete získat monitorovací informace na váš mobilní telefon, kdekoli světě, jed­ noduše spolehlivě prostřednictvím SMS.G. Plus budete mít zařízení pro bezplatné sepnutí jen mobilním telefonem a vašim identifikačním číslem, například ga­ rážová vrata vašim auto-telefonem. SC1 můžete nakonfigurovat přes SMS nebo zdarma snadno použitelným softwarem pro PC, který vyžaduje pouze počítač sys­ témem indows rozhraním USB. požární alarm nebo zabezpočovací systém. Strana 178 177 . Jestliže potřebujete sepnout topení, klimatizaci nebo zavlažovací systém va­ šem rekreačním domě -jedna SMS vše, co potřebujete! dispozici jsou plovoucí relé s spínací kapacitou. Díky quad-band modemu, lze přístroj použít mezinárodní úrovni. Pro provoz stačí vybrat předpla­ cenou SIM kartu poskytovatele mobilní sítě GSM.tro I VIDEOLUX® SMS-Control SC1 - Inteligentní dům vše pod kontrolou Vaše celosvětové spínací ovládací centrum Příklady použití Alarmy Sprinklery S novým SMS-Control SC1 B.E. Topné systémy Pumpy VID X® SMS-Control SC1 BJLG. Přístroj je chráněn před neoprávněným přístupem po­ mocí hesla