B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 175 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Osvětlení nouzovém režimu. Výpadek napájení.tle í B. • Automatický, nepřetržitý provoz testu pro kontrolu limitu trvání režimu nouzového osvětlení, každých týdnů. • Neustálé sledování NiCd baterie. Restartuje se 52-týdenní cyklus. -Je-li stisknuto déle než sekundy, spustí se kontinuální test. • Indikace stavu pomocí LED. Zobrazení chyb přes LED.E. Nouzové osvětlení stand-by režimu Provádění funkčního nebo provozního testu Funkční test selhal Test trvalého provozu selhal íjení nebo vada baterieChyba nabíj Porucha žárovky nebo střídače Svítí Bliká 7 175 Nouzové osvětlení . Restartuje 7-denní cyklus.G. A F ■ Informace výrobku • Data-Check -automatická kontrola je komponent nouzových svítidlech série SAFETYLUX® typ Diamond Crystal • Zkratka označení nouzových svítidel znamená, vybaveno automatickou kontrolou funkčnosti svítidla. • Běžný funkční test testovacím tlačítkem • Integrované testovací tlačítko: - Kontrola funkce spouští stiskem tlačítka. • Automatický test funkce pro spínání spotře­ bičů, baterie, střídačů lamp každých 7 dnů -test trvá min