B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 165 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
• Životnost baterie závislosti verze, mini­ málně hodin. • Dodávano včetně zářivky piktogramů. • Příklady využití: chodby, schodiště, restaurace, školy, pracoviště, administrativní budovy, nemocnice, kina, hotely atd.1 S » Nouzová svítidla hliníkovým profilem B . ► případě zájmu uveďte výrobní číslo části displeje, aby zjistilo, kterou verzi budete potřebovat ► Návrhy projekce osvětlení naleznete na straně 176! ► Vysvětlení zvláštní funkce automatické kontroly funkce Data-Check najdete na straně 175! Typ Světelný zdroj Světlo Výdrž baterie Výrobní číslo C 36/8/1-FLM 60% 1653 C 36/8/1 -FLM-AF/W 60% 1655 C 36/8/3-FLM 60% 1654 CR36/8/3-FLM-AF/W 60% 1656 C R36/8/EB-FLM 100% 1262 CR26/8/1-FLM 60% 1658 C 36/8/1 -FLM-AF/WB 60% 1660 C R36/8/3-FLM 60% 1659 CR36/8/3-FLM-AF/WB 60% 1661 CR36/8/EB-FLM 100% 1264 CR36/8/1-FLM/P 60% 1663 C 36/8/1 -FLM-AF/P 60% 1665 CR36/8/3-FLM/P 60% 1664 CR36/8/3-FLM-AF/P 60% 1666 CR36/8/EB-FLM/P 100% 1263 CR36/8/1-FLM /SM 60% 1668 C 36/8/1 -FLM-AF/SM 60% 1670 CR36/8/3-FLM /SM 60% 1669 CR36/8/3-FLM-AF/SM 60% 1671 CR36/8/EB-FLM/SM 100% 1265 Příslušenství (volitelné) Barva Drátěný kryt bílá 7887 Jednostranný piktogram, šipka doleva zelená 30375 Jednostranný piktogram, šipka doprava zelená 30374 Jednostranný p^togram šipka ddů zelená 30376 7 165 Nouzová svítidla . S Typ Crystal FL ■ Informace výrobku • Nouzové svítidlo hliníkovým profilem SAFETYLUX® Typ Crystal moderním de­ signem • Viditelný dosah 36m • závislosti verze, vybaveno testovacím tlačítkem nebo automatickou kontrolní Da- ta-check funkcí AF • různé typy instalace: na stěnu, nástěnný držák, závěsný set, povrch. • Údržbový nebo bezúdržbový provozní re­ žim. D420 V710mm Na povrch D420 V235 mm Drátěný kryt D425 135 V225 mm • Ochranné krytí: IP20 class £ • bal vyroben hliníku • Zobrazovací část (displej) akrylátového skla -------------------------------------- / ► SAFETYLUX® Typ Crystal vyžádá­ ní také dostupný viditelným dosahem 22 m. ■ Příslušenství (volitelné) ■ Technická data • Napájení: 230VAC, • Napájecí zdroje»v nouzovém režimu: bez- údržbová dobíjecí baterie • Světelné zdroje: úsporná zářivka 8W T16 • Výdrž baterie: nebo h • Rozměry: m m o 21 V x 5 9 Š x o 2 s Na stěnu Nástěnný držák D435 V215mm Závěsná inst