B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 159 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Napájení: 230 VAC, Napájecí zdroje nouzovém režimu: bez- údržbová dobíjecí baterie Světelné zdroje: T16 Výdrž baterie: nebo h Rozměry: Na stěnu 353 290 mm Nástěnný držák 368 293 mm Závěsná inst. 5 různých typů instalace: na stěnu, nástěnný držák, závěsný set, povrch nebo podhledu.E. Viditelný dosah m. Dodáváno včetně zářivky piktogramů. Údržbový nebo bezúdržbový provozní re­ žim. Na povrch Do podhledu Ochranné krytí: O bal vyroben z L 353 790 mm L 353 290 mm L 275 mm IP20 třída C€ hliníku, bílá barva Displej akrylátového skla ► případě zájmu uveďte výrobní číslo části displeje, aby zjistilo, kterou verzi budete potřebovat! ► Vysvětlení zvláštní funkce automatické kontroly funkce Data-Check najdete na straně 175! Typ Světelný zdroj Světlo Výdrž baterie Výrobní číslo D 32/8/1-FLM 60% 1202 D 32/8/1 -FLM-AF/W 60% 1204 D 32/8/3-FLM 60% 1203 DD32/8/3-FLM-AF/W 60% 1205 DD32/8-EB-FLM/W 100% 1251 DD32/8/1-FLM 60% 1222 D 32/8/1 -FLM-AF/WB 60% 1224 D 32/8/3-FLM 60% 1223 DD32/8/3-FLM-AF/WB 60% 1225 DD32/8-EB-FLM/WB 100% 1257 DD32/8/1-FLM/P 60% 1232 D 32/8/1 -FLM-AF/P 60% 1234 DD32/8/3-FLM/P 60% 1233 DD32/8/3-FLM-AF/P 60% 1235 DD32/8-EB-FLM/P 100% 1256 DD32/8/1-FLM /SM 60% 1242 DD32/8/1-FLM-AF/SM 60% 1244 DD32/8/3-FLM /SM 60% 1243 DD32/8/3-FLM-AF/SM 60% 1245 DD32/8-EB-FLM/SM 100% 1258 DD32/8/1-FLM/FC 60% 1252 D 32/8/1 -FLM-AF/FC 60% 1254 DD32/8/3-FLM/FC 60% 1253 DD32/8/3-FLM-AF/FC 60% 1255 DD32/8-EB-FLM/FC 100% 1267 Jednostranný piktogram, šipka doleva 30371 Jednostranný piktogram, šipka doprava 30370 Jednostranný p^togram šipka dolů 30369 Oboustranný piktogram, šipka vlevo vpravo 30373 Oboustranný piktogram, šipka dolů 30372 7 159 Nouzová svítidla . S ) ■ Informace výrobku Technická data Svítidlo SAFETYLUX® Typ Diamond, mo­ derním designem velkým dosahem viditel­ nosti.? 5 » N ítid la B. Příklady využití: chodby, schodiště, kancelářské prosto­ ry sály, restaurace, školy, pracoviště, ad­ ministrativní budovy, nemocnice, kina, ho­ tely atd.G. V závislosti verze, vybaveno testovacím tlačítkem nebo automatickou kontrolní Da- ta-check funkcí AF. Životnost baterie závislosti verze, mini­ málně hodin