B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 125 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Integrovaný časovač, může přístroj přesně naprogramovat na úsporu energie, určité hodiny noci, ví­ kendech nebo svátcích.G.G. poskytuje vel­ kou úsporu elektrické energie snižování nákladů. LUXOMAT® Soumrakové spínače 5 Vchody budov ¡Schodiště Ochrana majetku B. B.Soumrakové spínače B.E. Tam, kde musí být světla zapnuta pouze na základě hodnoty jasu svítání nebo na konci dne, jsou soumrakové spínače tou pravou volbou. LUXOMAT® CdS-T-SM, nabízí jako první světě soumrakový spínač, který může být programovány pomocí infračerveného dálkového ovládání.G.E.E. LUXO AT® Soumrakové spínače CdS-T-SM CdS-R CdS-SM M iniClip LR1 Strana 126 127 128 129 125