B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 105 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
• Soumrakový spínač nastavení času jsou plynule nastavitelné.D. • Světelný senzor: Lux • Žárovky: max.G. L e ■ Informace výrobku • Dekorativní nostalgické venkovní osvětlení LUXOMAT® LT130-MDó-Antique pohy­ bovým detektorem soumrakovým spína­ čem přibližnou 130° detekční zónou • Detekčí zóna nastavitelná rozmezí od 2 m • Soumrakový spínač může být nastavený pro celodenní provoz nebo může svítidlo zapnout jenom při stmívání, pak svítidlo během dne nespíná. W • Krytí: Třída € • Rozměry: 280 225 470 mm • bal vyroben hliníkové slitiny, barva odolná proti povětrnostním vlivům • Okolní teplota: -250C oC ► Pracovní rin tep tní sním á te jíc sob auta c spíná osvětlení. • Pohybový detektor stabilizací dosahu, změna dosahu závisí teplotě. ■ Technická data • Napájení: ~ • Detekční zóna: 3 0 _o< h Co 1 n Û ř • Nastavení času: sek. • Příklady využití: venkovní osvětlení, zdi, terasy, atd.Automatické osvětlení §V pro bezpečnost, pohodlí úsporu energie B.5 CO2pro výrobu 1kWh * strom absorbuje kolem 20kg CO2/ rok bez P. S cio árn tep lné neaktivují osvětlení 225 O chrana životního prostředí úspo AL1, AL4, chrana životního prostředí úspora L20, ALC-B, AL2 Režim/světelný zdroj žárovka Úspora Režim/světelný zdroj žárovka Úspora bez bez DP Spotřeba kWh rok s průměrnou životností 8000 h 175kWh kWh 153kWh Spotřeba kWh rok s průměrnou životností 8000 h 292 kWh kWh 256 kWh CO2snížení emisí rok 77 kg* CO2snížení emisí rok 128kg* Zachráněných stromů pro CO2redukci 3* Zachráněných stromů pro CO2redukci x6** N rok 0 .E. min.(pohybového detektoru) trvalé světlo (průměrná doba svícení 8hve 24h) s P.15 h 4 € 110.15 h 2 € N rok 0. =svítí jen při pohybu (průměrná doba svícení 1hve h) Popis Barva ýrobní číslo LT130-MD6-Antique černá 4 LT130-MD6-Antique bílá 395 105 Automatická svítidla .D