Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 9 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
TruONE® jediným automatickým přepínačem (ATS), který schopen zaručit bezpečný spolehlivý provoz při dramatickém kolísání teploty (-25–+70°C) napětí (200–480 AC, tolerance +/-20%), šíří tolerance u vibrací (podle IEC 60068-2-6) rázů (podle IEC 60068-2-27). TruONE® je skutečně odolný vůči zkratům, schopen snést prvotní náraz zkratovým proudem zůstat plně provozu potom, byl vystaven působení i nejnebezpečnějších zkratových jevů. Místní provozní podmínky mohou měnit vlivem neočekávaných situací, avšak výkonnost TruONE® nemění. Můžete být jisti, automatický přepínač TruONE® převyšuje normou stanovené požadavky výkonnost spolehlivost, zajistí vám bezpečný provoz nejnáročnějších elektrických, mechanických environmentálních podmínkách. — Spolehlivý extrémních podmínkách .9 01 PŘEHLED — Vibrační rázová zkouška, včetně testování šíře teplotního rozsahu