Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 70 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
55 A1 300 11.91 277/10.91 277/10.91 A2 160/6.16 — Rozměrové výkresy Automatické přepínače UL: 400U Počet pólů 4 A 65/2.86 290/11.56 65/2.65 35 1.86 290/11.38 127 5.16 183 7.94 527 20.0 81 3.81 481 18.30 225/8.56 65/2.91 277/10.19 4 0.75 25 0.56 65/2.04 447/17.56 65/2.87 A B 313 12.56 A1 277/10.91 A2 160/6.4 A2 169 6.56 A1 277/10.32 189 7.30 225/8.0 242,5 9.91 277/10.42 B 382/15.TRUONE® PRVNÍ SKUTEČNÝ ATS SVĚTĚ UL: 400U 228,5 9.60 512/20.60 512/20.04 447/17.16 rozměry mm/palce Poznámka rozměru B: doporučujeme ponechat levé straně volný prostor 1" (pro případnou demontáž mechanismu) .42 B 382/15.98 13 0.51 47,5 1.20 OX_315-400_ 2 4 A 65/2