Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 63 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
— Technické údaje IEC TruONE ATS OX200…1250E, krytu .1s 50 Icw (ef.) 415 0. hodn.75 50...75 50.75 50.) 415 0.5s 50 Jmenovitá krátkodobá zapín...TECHNICKÉ ÚDA 63 05 Automatické přepínače krytu Velikost přepínače Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX630 OX800 OX1000 OX1250 Jmenovité pracovní napětí, Vac 200 415 Rozsah pracovního napětí, Vac 160 576 Jmenovité izolační napětí, (výkonový obvod) 000 Jmenovité izolační napětí, (elektronika) 500 Jmenovitý kmitočet, 60 Jmenovité impulzní výdržné napětí, Uimp (výkonový obvod) 12 Jmenovité impulzní výdržné napětí, Uimp (elektronika) 6 Konvenční tepelný proud volně přístupného přístroje, Ith / okolí=40°C 630 800 1000 1250 Konvenční tepelný proud přístroje krytu, Ithe / okolí=40°C 630 700 1000 1150 Velikost krytu 610 810 300 810 1010 300 Jmenovitý pracovní proud, AC-31B 415 630 700 1000 1150 Jmenovitý pracovní proud, AC-32B 415 630 700 1000 1150 Jmenovitý pracovní proud, AC-33B 415 630 700 1000 1150 Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 415 6300 7000 10000 11500 Jmenovitý podmíněný zkratový proud (ef. schopnost1) Icm vrchol. 415 105 105 Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení zátěže <50 Pracovní přepínací čas I-II, II-I <500 Proud odebíraný přepínačem během přepínání trvání <130 Mechanická životnost Počet operačních cyklů2) 3012 3012 3012 3012 Kategorie přepětí III Stupeň znečištění 415 500 V Minimální průřez vodiče mm2 2 185 240 185 240 Velikost připojovacích šroubů Metrický závit délka M12 M12 M12 M12 40 Utahovací moment svorek Momentový klíč nutný 50.75 Hmotnost bez příslušenství 3-pólový přepínač kg 109 109 4-pólový přepínač kg 115 115 Vhodný pro aplikace Trafo Trafo, Trafo Generátor3) 1) Trvání zkratu 50ms, bez ochrany pojistkou 2) Operační cyklus O 3) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace motorgenerátory menšími než kVA 4) Vypínací proud (vrcholová hodnota) odkazuje hodnoty uváděné výrobci pojistek (jednofázový test podle IEC60269)..) 100 kA, 500 (vrchol)4) kA 95 a odpovídající jistící prvek Max.3s 50 Icw (ef.) kA, 500 V Typ jističe ABB T6L1000 T6L1000 T7L1600 T7L1600 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (ef.) 415 0... pojistka OFA_ gG/aM A/A 1000 1000 1000 1000 1600 250 1600 250 (pojistka nebo jistič) (ef.