Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 6 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tím se sníží riziko zranění obsluhy důsledku poruchy. — 01 Oddělitelné rozhraní člověk-stroj (HMI). Co však nejdůležitější, nehrozí zavlečení nebezpečného napětí dveře rozváděče. — 02 Koncepce „vše v jednom“, která zjednodušuje a urychluje instalaci. Jednotku HMI možné těla přepínače oddělit a namontovat dveře běžné rozváděčové skříně, přičemž tělem přepínače propojena jediným datovým kabelem. — Jediný automatický přepínač ATS se všemi těmito výhodami . Bezpečnost ochrana Snižuje riziko zranění obsluhy. Proč ztrácet čas sestavováním automatického přepínače mnoha komponent, připojovat k němu různých vodičů, nemluvě dalším vynaloženém čase testování takové sestavy a zapojení? TruONE® první automatický přepínač primárního zdroje záložní naopak, který sdružuje všechny komponenty jediného celku včetně záskokové jednotky ovládacím rozhraním člověk-stroj (HMI). V nouzových situacích umožňuje TruONE® ruční ovládání dokonce pod zátěží aniž bylo třeba otevřít dveře rozváděče, pokud jednotka rozhraní člověk-stroj (jednotka HMI) umístěna na těle přepínače. ABB Ability™ zjednodušuje implementaci používání přepínače TruONE® koordinaci dalšími zařízeními z produkce ABB, neboť mají společné uživatelské rozhraní fungují společném softwarovém prostředí. Modulární konektivita nejvyšší úrovní na trhu, využívající sedmi komunikačních protokolů, přispívá jednoduché instalaci a vyhovuje současným budoucím požadavkům na vzájemnou propojitelnost. Konstruktérům rozváděčů tak dává větší flexibilitu při návrhu. Konektivita přepínače TruONE® opírá o cloudovou technologii, skrze elektrický distribuční řídicí systéme ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS).TRUONE® PRVNÍ SKUTEČNÝ ATS SVĚTĚ Snadná instalace Zkrácení doby instalace 80%. Tři úrovně rozhraní splňují nejrůznější požadavky zákazníků. Optimální rozhraní Jednodušší konektivita