Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 59 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1 31.1 37.) 415 0. pojistka OFA_ gG/aM A/A 630 630 800/800 1000 1000 1600 / 1250 1600 / 1250 1600 1250 Iq (ef.) 240 0.1 31.5 21. schopnost3) Icm vrchol.) 100 kA, 500 (peak) 4) kA 95 Max.1 19.1 31.) 240 0.) 240 0.1s 65 Icw (ef.) kA, 240 V Typ jističe ABB T5L630 T6L630 T6L1000 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (ef. 415 52.) a odpovídající jistící prvek (pojistka nebo jistič) Iq (ef.4 21.) a odpovídající jistící prvek (pojistka nebo jistič) Iq (ef.4 37.3s 18 Icw (ef.3 16.) 415 0.9 16. 240 36 1) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace motorgenerátory menšími než kVA 2) Pouze verze OX_B vstupem zespodu 3) Trvání zkratu 50ms, bez ochrany pojistkou 4) Vypínací proud (vrcholová hodnota) odkazuje hodnoty uváděné výrobci pojistek (jednofázový test podle IEC60269).9 Vhodný pro aplikace Trafo Trafo, Trafo Generátor1) Údaje podle IEC60947-6-1 Jmenovitý pracovní proud, AC-31B 240 400 400 800 Jmenovitý pracovní proud, AC-33B 240 400 400 8002) Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 240 4000 4000 80002) Jmenovitý podmíněný zkratový proud (ef.) kA, 500 V Typ jističe ABB T7L1600 T7L1600 T7L1600 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (ef. hodn.5s 50 Jmenovitá krátkodobá zapín.5s 18 Jmenovitá krátkodobá zapín.1 4-pólový přepínač 17. hodn.1 Vhodný pro aplikace Trafo Trafo, Trafo Generátor1) Údaje podle IEC60947-6-1 Jmenovitý pracovní proud, AC-31B 415 400 400 800 1000 1250 1600 Jmenovitý pracovní proud, AC-32B 415 400 400 800/7205) 1000 1250 1600/12505) Jmenovitý pracovní proud, AC-33B 415 400 400 800/7205) 1000 1250 1600/12505) Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 415 4000 4000 8000/72005) 10000 12500 16000/125005) Jmenovitý pracovní proud, AC-33A 415 250 400 630 1000 1250 1250 Jmenovitý podmíněný zkratový proud (ef.1s 18 Icw (ef.3s 50 Icw (ef.1 37.5 105 105 105 . 5) Hodnoty pro vstupy zespodu OX_B hodnoty pro vstupy shora OX_T 3 pólové přepínače Provozní zkratové hodnoty Velikost přepínače Údaje podle UL1008 OX260 OX400 OX600 OX800 OX1000 OX1200 Jmenovité pracovní napětí Vac 200 480 Rozsah pracovního napětí Vac 160 576 Jmenovitý kmitočet 50-60 Systémy nouzového napájení motorové zátěže nebo celkový systém 260 400 600 800 1000 1200 Volitelné pohotovostní systémy motorové zátěže nebo celkový systém 260 400 600 800 1000 1200 Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem 600 800 300 800 1000 300 Zkratový výdržný/zapínací krátkodobý jmenovitý proud Viz tabulka B Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení zátěže <50 Pracovní přepínací čas I-II, II-I <500 Proud odebíraný přepínačem během přepínání trvání <110 <130 Mechanická životnost Počet operačních cyklů 6050 6050 6050 3-pólový přepínač 15. schopnost3) Icm vrchol.TECHNICKÉ ÚDA 59 05 — Technické údaje UL TruONE ATS OX30…1200U, volná montáž 2 pólové přepínače Provozní zkratové hodnoty Velikost přepínače Údaje podle UL1008 OX260 OX400 OX600 Jmenovité pracovní napětí Vac 200 240 Rozsah pracovního napětí Vac 160 288 Jmenovitý kmitočet 50-60 Systémy nouzového napájení motorové zátěže nebo celkový systém 260 400 600 Volitelné pohotovostní systémy motorové zátěže nebo celkový systém 260 400 600 Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem 610 1168 356 711 1372 495 Zkratový výdržný/zapínací krátkodobý jmenovitý proud Viz tabulka A Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení <50 Pracovní přepínací čas I-II, II-I <500 Proud odebíraný přepínačem během přepínání trvání <110 <130 Mechanická životnost Počet operačních cyklů 6050 6050 6050 Hmotnost bez příslušenství 2-pólový přepínač 13.4 19.) 100 kA, 240 îc (vrchol) 4) kA 90 Max. pojistka OFA_ type A/A 500 630 1000 Iq (ef.) 415 0.) kA, 500 V Typ jističe ABB T6L630 T6L630 T6L1000 Iq (ef