Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 16 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
5%, 100.TRUONE® PRVNÍ SKUTEČNÝ ATS SVĚTĚ Rozhraní úroveň Rozhraní úroveň Rozhraní úroveň 4 Disponibilní proudové hodnoty IEC: 200-1600 IEC: 200-1600 IEC: 200-1600 A UL: 30-1200 UL: 30-1200 UL: 30-1200 A Jmenovité napětí 200-480Vac 200-480Vac 200-480Vac Jmenovitý kmitočet Hz Počet fází jedna tři jedna tři jedna tři Počet pólů 4 Konfigurace nulového vodiče Spínaný ano ano ano S překryvem ano ano Typ automatického přepínače „open transition“ (I-II) ano ano ano „delayed transition“ (I-O-II) ano ano ano Nastavení mezních hodnot napětí kmitočtu Obnova napětí, zdroj pevně nad ztrátou napětí 71-99%, 101-119% 71-99%, 101-119% Ztráta napětí, zdroj +/-5, 10, 15, 20% 70-98%, 102-120% 70-98%, 102-120% Obnova napětí, zdroj pevně nad ztrátou napětí 71-99%, 101-119% 71-99%, 101-119% Ztráta napětí, zdroj +/-5, 10, 15, 20% 70-98%, 102-120% 70-98%, 102-120% Obnova kmitočtu, zdroj pevně nad ztrátou 80.5-99.5-99.5-119.5% 80.5-99.5-119.5-119,5% 80.5-119.5-99.5% Ztráta kmitočtu, zdroj +/-5, 80-99%, 101-120% 80-99%, 101-120% Obnova kmitočtu, zdroj pevně nad ztrátou 80.5%, 100.5%, 100.5%, 100.5% Ztráta kmitočtu, zdroj +/-5, 80-99%, 101-120% 80-99%, 101-120% Nastavení časových prodlev Krátkodobé překlenutí výpadku zdroje S1, sec 10, 15, 20, 25, 0-60 0-60 Prodleva přepnutí zdroje zdroj S2, sec (0-3600 přes Ekip Connect) 0-3600 0-3600 Krátkodobé překlenutí výpadku zdroje S2, sec (0-60 přes Ekip Connect) 0-60 0-60 Prodleva přepnutí zdroje zdroj S1, min 10, 15, 20, 25, 0-120 0-120 Prodleva zastavení generátoru, min sec nebo min 0-60 0-60 Prodleva poloze (center-OFF), sec nebo 0-300 0-300 Prodleva před přepnutím S2, sec 0-300 0-300 Prodleva přepnutí sec 0-300 0-300 Prodleva před přepnutím S1, sec 0-300 0-300 Prodleva přepnutí S1, sec 0-300 0-300 Prodleva odpojení zbytných zátěží, sec 0-60 0-60 Detekce poruch zdroje Ztráta napětí Ano Ano Ano Podpětí Ano Ano Ano Přepětí Ano Ano Ano Ztráta fáze Ano Ano Ano Napěťová nesymetrie Ano Ano Ano Neplatný kmitočet Ano Ano Ano Nesprávný sled fází Ano Ano Ano — Porovnání vlastností l ON ll ON Auto Alarm reset AUTO ! S1 S2 LOAD l ll O O OFF Esc l ON ll ON AUTO ! S1 S2 LOAD l ll O O OFF — TruONE® porovnání vlastností Lamp test l ON Off load test ll ON Auto Alarm reset On load test Bypass time delay Dropout ∆f Manual retransfer Generator stop delay 4 min 30 s ∆U 5% ∆U 10% 5% ∆U 15% 10% ∆U 20% 10% 0 1 2 3 4 5 10 15 20 30 S1 Failure delay [s] S1 Return delay [min] On Off Auto config Start Ok Priority No priority Source 1 In-phase monitor Off On Center /OFF delay 4 s 0 s O OFF AUTO ! S1 S2 LOAD l ll O