ABB Panelové měřící přístroje do nn rozváděčů

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Zařízení se instalují do průmyslových vn a nn rozváděčů a představují ideální doplněk k zařízením ABB k vytváření rozváděčů jako integrovaného funkčního systému. Tato řada obsahuje přibližně 2000 položek ve standardních verzích, avšak technické uspořádání a standardizace výrobků zajišťují možnost vytvoření řady speciálních provedení tak, aby byly splněny všechny požadavky na provozní systém.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 19 z 64

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
] 400 10% 10% DMTME-72 [V ef., vrcholová hodnota) Izolační napětí 750 Vmax Programovatelné parametry Převod měř. hodnota jednofázovém systému 4294,9 MWh (MVArh) při 1 Maximální měř.] 115 +15% 10% DMTME-96 Kmitočet [Hz] 45…65 Příkon [VA] <6 Ochrana pojistkou 0,1A Napěťové měřicí vstupy Rozsah ef. trafa proudu prim. odebíraný příkon [VA] [VA] 1,4 pro každý vstup Imax ef.S.) 1…500 Převod měř.000, nulováním Zpětný odečet hodin [h] 1…32.] 0,05…5 Přetížení 1,1 trvale Přesnost měření Napětí ±0,5% F.000.S. digitů plného rozsahu Činný výkon ±1% ±0,1% plného rozsahu; cos 0,3 cos -0,3 Kmitočet ±0,2% ±0,1Hz 40,0 99,9 Hz ±0,2% ±1Hz 100 500 Hz Měření elektrické energie Maximální měř.] 10…500 (L-N) Maximální, nedestruktivní ef.) 1…1250 Počitadlo volných hodin [h] 0…10./ sek. digitů plného rozsahu Proud ±0,5% F. trafo proudu) Rozsah ef. par) při 40°C Celkové rozměry [mm] 96x96x103 DMTME-96 72x72x90 DMTME-72 Digitální měřicí přístroje Objednací údaje . kmitočet pulzů/s Imax kontaktu 100 (ss nebo stříd.2/13 2 Technické charakteristiky Jmenovité napětí ef./ sek.) Digitální výstupy Trvání pulzu OFF (min)/ ON Vmax kontaktu (ss nebo stříd.] 550 Impedance (L-N) [M_] >8 Proudové měřicí vstupy (pouze externí měř.000 Provozní teplota [°C] 0…+50 Skladovací teplota [°C] -10…+60 Relativní vlhkost [mm] 90% max. hodnota trojfázovém systému 4294,9 MWh (MVArh) při 1 Přenost Class 1 Max., vrcholová hodnota) Vyzářený výkon Wmax 450 mW Max. trafa napětí prim.] 230 +15% 10% DMTME-72 DMTME-96 [V ef. (bez kondenzace vod