ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 90 z 533Poznámky redaktora
2 K t/L N Remote com and f J km m D 365 GPS 365 DCF77 D 365 KEY Nový LAN modul dovoluje navázat spojení mezi ročním spínačem lokální sítí nebo internetem. 2/56 ABB . Výměna informací mezi programátorem, rozšiřovací jednotkou LAN jednotkou je zajištěna přes napájecí svorky jednotlivých zařízení.ystem ýběrové lky pro compact® vlá zařízení Digitální časové spínače D Line K ilo síti Průběh standardního signálu 50/60Hz PLC signál W W PowerLine komunikační protokol používaný pro přenos dat napájecím kabelu ročního spínače využívající úzké pásmo elektrické rozvodné síti. Díky tomuto způsobu přenosu můžete řídit přicházející program servisní funkce ve vzdálené oblasti jako kanceláře nebo řídící stanoviště. Kromě výměny programů umožňuje též LAN modul servisní funkce tom stejném čase. Hlavní charakteristiky používaného modemu • Modulace: FSK (Frequency Shift Keying) • Interface PowerLine odpovídající pásmu CENELEC C,EN50065 • Maximální vzdálenost mezi programátorem, rozšiřujícím modulem, LAN modulem nesmí být větší než 50m.Tím možno se vyhnout zbytečnému přemísťování a tím časovým ztrátám. Jestliže programy jsou vytvořeny programovacím softwarem, mohou být snadno přeneseny vašeho počítače přes místní síť nebo internet modulu LAN, který schopen komunikace se základní jednotkou přes PowerLine protokol. Vlastně můžete být informováni o každé chybě, výpadku napájení, poklesu napětí baterie atd