ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 530 z 533Poznámky redaktora
f.32 65 2 G.5 28 Lead-lag circuit G.G 15 lamps 33G 3. correction G.35 5 Fluorescent G.25 1G 7GG 5.7 8 p.3 4 Parallel 15G G. uncorrected 4GG 3.22 4.65 18 14G G.f.95 25 7GG 3.45 12 15G G.5 3G lamps 2.94 45 15G 1. Other factors which influence the magnitude peak inrush currents are follows: - Length and cross-section installed supply cables - Type electronic ballast units - Lamp make The following lamp load table thus contains non-binding guideline values. correction G. Lamp type Lamp data Permissible number Ca- of lamps per circuit pa- (23G Hz) citor In the case contactor type load W att ESB ESB ESB ESB in 20 |JF Incandescent G.41 8 125 G.8 11 p.3 1G6 Transformers Transformers Permissible number transformers per circuit for for (23G Hz) halogen low-volt lamps att 2G 11G 174 5G 8G 75 54 1GG 43 15G 29 2GG 23 3GG 14 9 1SAC 1G11 DG2G1 .f.f.15 14 p.f.5 33 4GG 2.5 p.5 35 1GGG 5.8 2G sodium-vapour 25G 3.43 1G5 and series G.34 65 2 115 G.11 4.8 38 lamps 125 1. correction G.5 33 33G 2.32 7 65 G.61 5G mercury-vapour G.3G 16 5GG 2.32 25 High-pressure 15G 1.f.3 14 2GG 2.83 2G p.5 4 2GGG/ 4 4GG V Parallel G.37 135 p.67 65 115 1. uncorrected 135 3. correction G.75 2G 25G 1.4 48 1GGG 6.5 4G G.22 18 4GG 1.f.4G 6 1GGG 7.G 4G 18G 1.17 1G 1GGG 4.75 18 High-pressure G.28 7 p.5 6 1GGG 9.3 2G Parallel G.31 2G p.5 148 2GGG/ 6.25 6 p.4 19 p.75 28 Parallel G.7 1G 4GG 4.45 45 1GGG 4. uncorrected 25G 7 4GG 3.8 95 2GGG 11.26 83 lamps 1GG G.5 2 2GGG 16. 947-4-1 EN 947-4-1 Technical data 1095 EN 095 Switching lamp loads Switching lamp loads The following table shows the number lamps which can connected per circuit 230 V/50 Hz.6 TO 4GG — Low-pressure 1. Please note the following: If the specified capacitor load exceeded, this may result admissibly high peak inrush currents.65 28 2 14G G.G 4G 4GG 2.f.22 1G5 2 G.f. uncorrected 1GGG 1G.34 7 115 G.3 14 18G 3.5 13 15G 3.5 28 14G 1.63 3G 135 G.67 65 p.42 2G 9G G.16 4G 2GG 1.5 58 G.5 1 2GGG/ 1G. correction 25G 1.87 25 3GG 1.15 26 25G 2.Installation contactors ESB.33 1GG 155 lamps, G.5 3G mercury-vapour 1. uncorrected G.8 6G 2GGG/ 5.f.13 4.6 58 35GG/ 11. correction G.65 1G 25G 1.f.53 38 metal-vapour 2G lamps, 15G 1.5 2 35GG/ 1 4GG — Parallel G.43 5G 2GG G.45 35 4GG V Lamps with EVG für Permissible number electronic ballast units per circuit elektronic att (23G Hz) ballast 76 units (EVG) 48 1 47 2 29 1 46 2 24 ABB STQTZ-KQNTAKT GmbH Lamp type Lamp data Permissible number Ca- of lamps per circuit pa- (23G Hz) citor In the case contactor type load W att ESB ESB ESB ESB in 20 |JF Halogen G..13 14G 2 G