ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 522 z 533Poznámky redaktora
Zabudovaný varistor chrání cívky proti přepěťovým špičkám Varistor kromě ochranné funkce také odfil­ truje rušivá napětí vzniklá při spínání ovládacích cívek těchto stykačů. 450Hz nebo DC Doba sepnutí 100% Příkon magnetické cívky 230V při přitažení při držení 8,0VA, 5,0W 3,2VA, 1,2W 4,0VA, 4,0W 4,0VA, 4,0W 5,0VA, 5,0W 5,0VA, 5,0W 65VA, 65,0W 4,2VA, 4,2W Zpoždění při sepnutí Zpozdění při vypnutí < 12ms < 12ms < 40ms < 40ms Bezpečné vypnutí mezi ... Stykače ESB 20, dodávají rovněž jako přístroje “EN” zabudovaným ručním přepínačem, např. pro provoz “den/noc” .. Pomocný kontakt (technické údaje) • Termický proud Ith • Jmenovitý provozní proud AC-15 pro 240V AC < 415V AC < 500V AC • Minimální spínaný proud 6A 4A 3A 2A > 17V 5mA Spínání světelných zdrojů V následujících tabulkách uveden orientační počet světelných zdrojů, které možné připojit vždy jednu proudovou dráhu instalačních stykačů při napětí 230 Hz. 8 • uvedené hodnoty kondenzátorů nesmí překročit D ruh Příkon říp svítid ta sv ­ zd styka ru W att ESB ESB ESB ESB mF) Žárovky 0,26 83 100 0,43 50 200 0,87 25 300 1,30 16 500 2,17 10 1000 4,35 5 Zářivky 0,33 100 155 nekompen- 0,37 135 zované 0,43 105 a sériová 0,67 65 kompenzace 0,67 65 115 1,5 28 140 1,5 28 Zapojení duo 0,13 140 2 0,22 105 2 0,32 65 2 0,34 65 2 115 0,65 28 2 140 0,75 28 Paralelní 0,11 4,5 kompenzace 0,13 4,5 40 0,22 4,5 58 0,32 7 65 0,34 7 115 0,65 18 140 0,75 18 Vysokotlaké 0,61 50 žárovky 0,8 38 se rtuťovými 125 1,15 26 parami 250 2,15 14 nekompen- 400 3,25 10 zované 700 5,4 6 1000 7,5 4 2000/ 4 400V Paralelní 0,28 7 kompenzace 0,41 8 125 0,65 10 250 1,22 18 400 1,95 25 700 3,45 45 1000 4,8 60 2000/ 5,45 35 400V Svítidla 76 s elektoronic- 48 kými 47 předřadníky 29 (EVG) 46 2 24 D ruh Příkon říp svítidel ta s (230V, ­ zd styka zátoru W att ESB ESB ESB ESB (mF) Halogenové 0,53 38 výbojky kov.) 9A 9A 9A 6A 22A 30A Jmenovité provozní napětí 230V 1~ 230V 3~ 400V 3~ 1,3kW 1,3kW 2,2kW 4,0kW 3,7kW 5,5kW 11,0kW 5,0kW 8,0kW 15,0kW Jmenovité izolační napětí 400V 500V 500V 500V Jmenovité provozní napětí 250V 440V 440V 440V Zkratová ochrana Pojistka typu Typ “gL/gG 20A 35A 63A 80A Krátkodobý proud max..System pro M Instalační stykače ESB. Toto není nutné při teplotě okolí 40°C při typu ESB 20. ESB 24, 40, možno dovybavit připínatelným blokem pom ocných kontaktů 04, jež jsou speciálně určeny pro spínání pom ocných a signálních obvodů. Příslušenství P opis Objednací údaje Typ číslo Bnn 4 13614 EAN H st 1 ks kg J t. 2) Je-li zabudováno několik stykačů vedle sebe doba zapnutí delší než jedna hodina, pak usí být každém druhém stykači jedna distanční vložka ESB-DIS (1/2 odulu). 75% . mm2 nebo nebo 10 mm2 nebo 2,5 Životnost kontaktů aximální četnost sepnutí Životnost mechanicky milion milion milion milion elektricky AC-1/AC-7a 150 000 150 000 150 000 150 000 u AC-3/AC-7b 150 000 500 000 170 000 240 000 Max. ESB 24, 40, jsou vybaveny stejnosm ěrným ovládacím cívkami, integrovaný polovodičový usm ěrňovač však umožňuje připojení těchto typů střídavé napětí. Jmenovité provozní napětí 230V 1~ 230V 3~ 400V 3~ 4,0kW 5,3kW 9,0kW 16,0kW 8,8kW 15,2kW 26,0kW 13,8kW 24,0kW 41,0kW AC-3/AC-7b Spínání motorů Jmenovitý provozní proud (zap. Výhody • Bezhlučné ovládací cívky • Vysoký spínací výkon životnost • Široká nabídka provedení kontaktů • vládací cívky společné pro stř... 110% jmenovitého činného napětí Uc Frekvenční rozsah 50/60Hz . 60Hz >17V/ >200mA . Stykače ESB jsou vybaveny střídavými ovládacím cívkami.. Používají především pro spínání ovládání osvětlovacích zaří­ zení, topení, větrání, ohřívačů vody, čerpadel jiných jednotek dom ovních instalací..) Jmenovitý provozní proud (vyp. parami 2,4 19 nekompen- 135 3,5 13 zovené 150 3,3 14 180 3,3 14 200 2,3 20 Paralelní 0,31 20 kompenzace 0,42 20 90 0,63 30 135 0,94 45 150 1,0 40 180 1,16 40 200 1,32 25 Vysokotlaké 150 1,8 20 výbojky 250 3,0 15 sodík.. kont..) 20A 20A 24A 24A 40A 30A 63A 30A Při paralelním zapojení dvou proudových drah smí mít jmenovitý provozní proud 1,6 násobnou velikost. Toto opatření není nutné při okolní teplotě 40°C typu ESB 20. mm2 0,5 1,5 max. 75% Uc Přípustná okolní teplota Průřezy přípojných vedení - °C Je-li instalováno několik stykačů vedle sebe doba sepnutí delší než jedna hodina, musí každý druhý stykač umístit distanční vložka ESB-DIS (1/2 modulu).m s ESB 40 ESB 63 • * t t i ' ESB 24 * m 4 É EN 24 T P C -;-; m V um ; EH 04 ESB-PLK-24 ESB 20 ) ESB-DIS Použití Pomocí instalačních stykačů ESB možno realizovat autom atizované procesy do­ movních instalacích. Technické údaje ESB • ě * r w ~. Hlavní vodič Hlavní vodič Cívka min. Jelikož praxi často nevyhnutelné umístění podobných přístrojů přímo obytných prostor nabízí ABB řešení využitím stejnosm ěrného agnetického systému, který je ve stavu sepnutí zcela nehlučný. kont. při okolní teplotě 400°C, na volném vzduchu, chladného stavu 72A 72A 176A 240A Tepelná proudová ztráta proudovou dráhu při Ith (AC-1, AC-7a) 1,0W 1,5W 3,0W 6,0W Charakteristiky magnetického systému Pracovní rozsah magnetické cívky . Veškeré kontakty instalačních stykačů jsou řešeny jako hlavní, lze však použít e­ zené míře pro pom ocné obvody. b í ks Pomocný kontakt 2 ZAP EH04-20 E340 1321 R0001 08476 0,023 10 1 ZAP VYP EH04-11 E340 1321 R0002 08477 0,023 10 Distanční vložka ESB-DIS E320 1902 R0001 08521 0,002 10 Plombovací zátka ESB-PLK E320 1903 R0001 08417 0,002 10 Plombovací zátka ESB-PLK 40/63 E340 1903 R0001 08527 0,003 10 1) Instalace ESB není možná.. četnost sepnutí AC-1/AC-7a AC-3/AC-7b Přípustná síťová frekvence Minimální spínaný proud 300 hodinu 600 hodinu 50 . parami 330 3,7 10 nekompen- 400 4,7 8 zované 1000 10,3 4 Paralelní 150 0,83 20 kompenzace 250 1,5 33 330 2,0 40 400 2,4 48 1000 6,3 106 T sfo říp tra rů p zatížení ) la alé sty e n att 20 110 174 50 80 75 54 100 43 150 29 200 23 300 14 Technické údaje Jmenovité proudy výkony AC-1/AC-7a Spínání topných těles ESB ESB ESB ESB 63 Jmenovitý provozní proud (zap. Přitom počítáno následujícími faktory: • vzat úvahu zvýšený odběr proudu při 1,06 Un • vzat úvahu výpadek cca světelných zdrojů, některé zdroje mohou takto zatěžovat stykače svým předžhavícím proudem • údaj platí jen pro hlavní spínací kontakty značením . 20 parami, 150 1,8 11 nekompen- 250 7 zované 400 3,5 6 1000 9,5 2 2000 16,5 1 2000/ 10,5 2 3500/ 1 400V Paralelní 0,25 6 kompenzace 0,45 12 150 0,75 20 250 1,5 33 400 2,5 35 1000 5,8 95 2000 11,5 148 2000/ 6,6 58 3500/ 11,6 100 400V Nízkotlaké 1,5 30 výbojky 1,5 30 sodík. kont.. kont....) Jmenovitý provozní proud (vyp. Spínání světelných zdrojů ESB System pro M Instalační stykače ESB.. Popis ESB System pro M Instalační stykače ESB.. Stykače lze přímo spínat polovodičovým výstupy řídících systémů autom atizace budov nebo program o­ vatelných automatů.. napětí • Indikátor stavu přístroje • Připínatelné pom ocné kontakty • Integrovaný odrušovací člen • chrana proti přepětí kV • chrana před nebezpečným dotykem (VDE 0106 díl 100) • Snadná rychlá montáž lištu 35mm dle DIN-EN 50022 Konstrukce Provedením jsou tyto přístroje řešeny jako klasické odulární instalační přístroje do­ plňují nabídku instalačního materiálu produkce ABB STOTZ-KONTAKT