ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 455 z 533Poznámky redaktora
mAd. 5 Vd.Převodníky napětí (stejnosm ěrný vstup) S í p í p m 4+20mAd.c. 20mAd. 10mAd.c. 1 Vd.c.c. mAd.c. n Ji oo O oooooo ^ Výběr výstupu třeba provést nastavením programovacích tlačítek podle konkrétních potřeb n1mA 5mA 10mA 20 mA VOLITELNÉ VÝSTUPY 1 6 □□□□□ □□□□□ OFF □□□ OFF ■ |ON 111 □ □□□□ □□□□□ OFF OFF 1 |ON j111 OH □□ □□□ □□□□□ OFF OFF ■ |ON ON □□□ OFF OFF 1 1 V 5 V 10 V 4+20 mA Vstupnísignál 60mV VYBER VSTUPNÍHO SIGNÁLU □ OFF |0FF OFF ■ [ÔŇ [ÓH ON 120 300 500 V Kabely vybraných vstupů třeba připojit ke svorkám 6.c. 10 Vd.c. + 13 18 / 12 + 6 ABB 6/43 .c