ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 443 z 533Poznámky redaktora
Pak zvolte, zda při ktiva alarm dojít neb roze ktu (standardně jedná o spínací kontakt)... Výsledkem bude rozpínací toleranční pole okno šířky 200V 220 Relé vypnepři napětí 200 vrátí norm álního provozního stavu při napětí 220 V..í p í DIGITÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE RELÉ O vládání zátěže následujícím charakteristikam i: In (jm enovitý norm ální provozní proud) Vn 230 (jm enovité norm ální provozní napětí) Vm 200 (vybavení relé RLV) Pro listování položkam enu stlačte krátce tla ítk . 600 AC/DC M ltm trů — r | M trů H rES I 1----------------------1— ---------1 |------------------------------------------------------------------- - |--------------------- H 5 --------1 0 1 o cn co o -------- |------------------ .. 7 aprogram ujte hysterézi pro reset alarm (HySTeresis) 10% prahové hodnoty: nalistujte položku HSt potvrď zvolte hodnotu 10... 8 astavte polaritu alarm ového výstupu: enu nalistujte položku tvrď ji... VLMD-1-2-R 1 6 t j vstup pro signálový napájení vstup 230 ___| max..6 5 --------1 0 --------------------- H 1 - , H 1 --------1 0 — --------1 0 H I --------1 0 H --------1 0 H --------1 0 --------1 0 |----------------------H I -------- 0 — I — | I— | 1----------------------1— | L -r^n 1---------1 | 6 ABB 6/31 ..(<3s); pro potvrzení stlačte podržte to tlačítko (>3s).... .. 3 Nalistujte položku enu tvrď volbu. 1 apojte přístroj podle schém atu (Vmin 200 V)..30 s).... Pak vyberteCC provolbu provozu na stejnosm ěrný proud tvrď volbu. 4 astavte hodnotu plné výchylky 300 V 5 astavte alarm ový práh volbu potvrď te 6 astavte trim elay prodleva): alistujte žku dLY tvrď zvolte prodlevu pro vybavení relé (1. 2 tlačte přidržte stlačeno tlačítko pro vstu program ovacího enu..