ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 421 z 533Poznámky redaktora
ýstupní signál třeba odebírat ze svorek (S1) (S2) přivést chráničovém relé.+80 Převod transformátoru 500/1 Izolační zkušební napětí při průmysl.22 0. Svorky pak relé řady FPP usí připojit k testovacím výstupu takového relé.45 1. kmitočtu dobu min..+70 Skladovací teplota [°C] -20.52 0.45 0.;] 1000 Max. chráničových relé RD2 usí tyto svorky zůstat odpojeny.85 Minimální měřitelný proud [mA] 100 100 300 300 500 300 500 Instalační poloha jakákoli Provozní teplota [°C] -10.. Pro uvedené připojení lepší používat kroucenou dvoulinku nebo stíněné kabely, vedené pokud m ožno větší vzdálenosti přípojnic. izolační napětí a.í p á z í Další technické údaje Toroidní transformátory TRM TR1 TR2 TR3 TR4 TR4A TR160 TR160A TR5 TR5A Jádro uzavřené uzavřené uzavřené uzavřené uzavřené otevřené uzavřené otevřené uzavřené otevřené Dostupný vnitřní průměr [mm] 110 110 160 160 10 Hmotnost [kg] 0. inim ální oru průřez připojovacích kabelů měl být takový, aby jeho činil axim álně aždopádně pak třeba uvažovat následujícími délkam vodičů: při průřezů -0,5 ax. P řip vým stín ím tra jso tra y v opačném ěru. Mechanické připojení šroubové svorkovnice, max. rekonstrukcí nebo obnovy stávajícího zařízení poručuje použít toroidní transform átory otvíratelného provedení..28 0.17 0. průřezu 2,5 ax. Instalace V šechny aktivní vodiče ožno vložit středu toroidního transform átoru, bez toho, bychom m useli sledovat zavádění vodičů (P1-P2 nebo P2-P1). ABB 6/9 .c. [kV] 2. Výběr toroidního transform átoru závisí použitém vodiči nebo přípojnici. 100 m U provedení otvíratelným jádrem nutné kontrolovat, aby tykový povrch obo polovin jádra byl čistý, aby šrouby byly dotaženy aby připojovací kabely obo stranách nebyly poškozeny. Tím způsobem relé toroidním transform átorem sch vytvořit vektorový součet fázových proudů detekovat ožný proudový rozdíl jedné fází, znám kou, fáze dochází ke svodu proudu zem Jádro toroidního transform átoru ocelových plechů takové agnetické vlastnosti, ožňuje detekovat velm alé svodové proudy.35 1.6 1. tepelný přetěžovací proud [kA] 40/1 sec.6 1. průřez 2,5 mm2 Krytí IP20 Všeobecně Toroidní tra sfo instalují spolu chráničovým relé vstu vedení neb před ch ráněnou zátěží.5 Max. Toroidním tra sfo usí vše aktivní iče (fázový i nulový) jednofázového systém všechny tři fázové vodiče trojfázového systém u.