ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 419 z 533Poznámky redaktora
ZÁTĚ PE i 4 pólový jistič 6 NAPAJENI 230-400VAC 12-48VAC/DC L1 N ABB 6/7 . At [s] 0,03 TES^ ESET =ST1 RD3P d ^ F IEC60947-2/M 7 12 o o_cg_o- Poruchový stav Podpeťová spoušt 230V VWÍ4 pólový jistič 12-48VAC/DC [ 1 O Ô 2 6 B /ON ^ IAn [A] [s] JI RD3P r 1 7 Y^2 o ó~ Podpeťová soušt 230V Dálkový reset ZÁTĚ NAPÁJENÍ l ?3n-4nnvac .í p á z í Indikátory RD3 3P Pohotovostní stav PORUCHA \ / ON Předalarm PORUCHA ' * 20% 40% 60% 80% O porucha Porucha ♦ *' ON (") PORUCHA \ / ON Předalarm PORUCHA ' * ♦ 1**' ON Předalarmf PORUCH ia% ON PORUCHA ♦T* 20% 40% 60% 80% 1 I 20% 40% 60% 80% ■ 1 20% 40% 60% 80% ■ 1 20% 40% 60% 80% ■ 1 20% 40% 60%80% Chybí spojení s toroidem ♦ * ON PORUCHA / \ ♦ WON Předalarmí PORUCHA /T A lA % ^ 20% 40% 60% 80% ON PORUCH Dálkový reset I 1 O Ô 2 6 ON ( JCH^