ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 370 z 533Poznámky redaktora
Pak zvolte, zda při aktivaci alarmu kontakt vypínat nebo zapínat (standardně nastaven spínací tj. Připojte podle schématu (Umin 200 V) 2..Nastavte trimr „Delay“ prodleva): nalistujte položku dLY menu potvrďte ji.System pro compact® ± Výběrové tabulky VLMD..R AMTD.. Pak zvolte pro provoz stejnosměrný proud potvrďte. Nastavte hodnotu max...R, AMTD.. 3. Stlačte přidržte tlačítko pro vstup programovacího menu. údaje stupnici 300 (full scale) 5.R, Měřicí přístroje VLMD.. NO kontakt, takže zapíná) Menu voltmetru Menu ampérmetru 4/10 ABB . Toto nastavení způsobí, vypínací rozmezí (vypínací pásmo, šířka hysterézního okna) bude mít nyní šířku 200 220 Relé při napětí 200 nižším vypne, při napětí 220 vrátí normálního provozu.Nastavení polarity alarmového výstupu: nalistujte menu položku OUt potvrďte ji. 7. 6. Naprogramujte hysterézi pro zpětné nastavení alarmu (HySTeresis) 10% prahové hodnoty: nalistujte menu položku HSt, potvrďte vyberte hodnotu 10. Listujte položkami ACC menu. 4.. 1. Nastavte alarmovou prahovou hodnotu potvrďte..R P Digitální přístroje Digitální měřicí přístroje relé Řízení zátěže, která tyto charakteristiky: In (jmenovitý normální provozní proud) Un 230 (jmenovité normální provozní napětí) Umin 200 (minimální napětí; při poklesu pod něj vypne relé) Pro listování menu nutno stlačit krátkou dobu 3s); pro potvrzení stlačit přidržet 3s).. 8. Pak vyberte vypínací prodlevu relé (relay tripping delay 1.30 s)