ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 370 z 533Poznámky redaktora
Pak zvolte, zda při aktivaci alarmu kontakt vypínat nebo zapínat (standardně nastaven spínací tj.Nastavení polarity alarmového výstupu: nalistujte menu položku OUt potvrďte ji.R, AMTD. údaje stupnici 300 (full scale) 5.. 3.Nastavte trimr „Delay“ prodleva): nalistujte položku dLY menu potvrďte ji. Naprogramujte hysterézi pro zpětné nastavení alarmu (HySTeresis) 10% prahové hodnoty: nalistujte menu položku HSt, potvrďte vyberte hodnotu 10.30 s). Připojte podle schématu (Umin 200 V) 2. 8. Nastavte alarmovou prahovou hodnotu potvrďte.. 6. Nastavte hodnotu max. NO kontakt, takže zapíná) Menu voltmetru Menu ampérmetru 4/10 ABB . Pak vyberte vypínací prodlevu relé (relay tripping delay 1..R AMTD.. 4.R P Digitální přístroje Digitální měřicí přístroje relé Řízení zátěže, která tyto charakteristiky: In (jmenovitý normální provozní proud) Un 230 (jmenovité normální provozní napětí) Umin 200 (minimální napětí; při poklesu pod něj vypne relé) Pro listování menu nutno stlačit krátkou dobu 3s); pro potvrzení stlačit přidržet 3s). 7.R, Měřicí přístroje VLMD. Pak zvolte pro provoz stejnosměrný proud potvrďte. 1.. Stlačte přidržte tlačítko pro vstup programovacího menu... Listujte položkami ACC menu.System pro compact® ± Výběrové tabulky VLMD.. Toto nastavení způsobí, vypínací rozmezí (vypínací pásmo, šířka hysterézního okna) bude mít nyní šířku 200 220 Relé při napětí 200 nižším vypne, při napětí 220 vrátí normálního provozu..