ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 351 z 533Poznámky redaktora
. Signalizace zelená LED napájecí napětí přítomno 2 červené LED zátěže odpojeny Dálková signalizace odpojení zátěže[A] (svorky 13) Průřezpřipoj..c. Digitální výstupy multimetru možno nastavit tak, aby prodlevou nastavenou uživatelem vypnuly externí stykače pak vypínají zátěže nižší důležitosti.....30 10... switch off 0 O 1 15 2 16 O O I IT Relé nutno zapojit sítě hlavníjistič PL= Primární zátěž, zátěž vyšší prioritou NPL= Non Prioritary Load zátěž nižší priority Celkové rozměry..... svorek důležitá zátěž mm2 méně důležitá zátěž mm2 Příkon [W] 5 Šířka modulech [počet] 5 S řip sítě N 230V- S tric tro jfá tíže í Auxiliary Auxiliary forced NPL1 remote and NPL2 signalling .90 Zpoždění při připojení zátěže 5-7 min. 230 Jmenovitá proudová zatížitelnost [A] 90 Jmenovitá zatížitelnost kontaktů [A] každý kontakt pro připoj.............. 7/15 ABB 3/5 .......60 15. Objednací Bbn Cena Cena Hmotnost Baleni údaje 8012542 1ks zaskupinu 1ks Typ Objednacíčíslo EAN ks LSS1/2 2CSM112500R1311 274407 0. zátěží nižší priority NPL1 NPL2 (připojovací svorky 14) Jmenovitý kmitočet [Hz] 50/60 Mezní regulované proudové hodnoty [A] 5. (NPL2) Zpoždění při odpojení zátěže cca sec.. (NPL1); 4-5, min.. Brání vypnutí hlavního jističe tím, při překročení přednastavené mezní hodnoty sekvenčním způsobem odpojuje maximálně dvě zátěže malé důležitosti (NPL1 a NPL2). str... Podrobnosti viz stránka 10/142. Zelená LED dioda signalizuje přítomnost napájecího napětí, dvě červené LED indikují odepnutí zátěže. Pozn.. přednastavených časových intervalech zařízení automaticky pokouší znovu zapnout tyto dříve odpojené méně důležité zátěže..Relé LSS1/2 pro řízení (odpínání) zátěže System Výběrové tabulky LSS1/2 va v compact® Zařízení pro řízení zátěže Relé LSS1/2 pro řízení zátěže Toto relé instalováno hlavním jističem porovnává aktuální příkon systému přednastavenou maximální dovolenou hodnotou.400 1 T je Jmenovité napětí [V] a....: nesymetrických trojfázových systémech možno stejnou funkci LSS implementovat multimetry DMT ME