ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 260 z 533Poznámky redaktora
.3 0..3 m 0.....03□ 1 0.c..5 n 1 c 2 i Rychlá 0..5 2 0..c.125 1 48..........c. Tlačítko „reset“ umožní chráničovému relé vrátit se do výchozího stavu...3 0... Při stlačení musí RD2 přejít stavu alarmu....../d.System Výběrové tabulky pro compact® Ochrany Chráničová relé RD2 RD2 Chráničová relé (angl.. Miniaturními DIP spínači možno nastavit citlivost a aktivační čas vypnutí....5 m 1 m ? L 5 Indikace zelená LED: přítomnost napájecího napětí červená LED: alarmový stav Další funkce Chráničové relé trvale kontroluje spojení mezi toroidním transformátorem vlastním chráničovým relé.. Tlačítko „test“ simuluje v interních obvodech RD2 stav aktivace takového relé....+40 Velikost modulech 2 Normy IEC/EN 62020 Technické údaje../d.c.. (RD2-48) Typ A Frekvence [Hz] 50-60 Nastavení citlivosti [A] 0,03;0,1;0,3;0,5;1;2 Nastavení aktivační [s] 0kamžité;0,3;0,5;1;2;5 doby Proudová zatížitelnost kontaktů [A] při 250V (odporová zátěž) Druh kontaktu NC-C-NO Provozní teplota [°C] -5.c. RD2 2CSM142120R1201 058007 0... Chráničová relé RD2 Provozní Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balicí napětí údaje 8012542 skupina jednotka V Typ Objednacíčíslo EAN ks 230.3 c 0.... 7/2 V ýběr kalibrace lAn(A) 0...str..150 a...c...03 0...1 m 0..... zkratka RCM Residual Current Monitor) externím transformátorem slouží pro zjišťování svodových proudů.... 6/2 Celkové rozměry.125 1 Technické vlastnosti Provozní napětí [V] 230-400 a....1 0..... Při přerušenítohoto spojení vyšle chráničové relé „alarmové“ hlášení... str..5 Čas s □ Fast Ľ 0.....400 a. 1/2 ABB ... (RD2) a 48-150 a.. RD2-48 2CSM242120R1201 537809 0.. Pokud konfigurace nebude vhodná, přístroj bude automaticky považovat platnou prvotní kalibraci (podle diagramu nastaví maximální bezpečnost....