ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 211 z 533Poznámky redaktora
8 ±1.60 10 0.5 ±1 3 From 0.2 1.30 0.62 5.71 0.92 1.58 1.21 0.71 0.2 1.24 6 0.31 3.8 ±1.86 1.36 0. Třída Mezní chyba převodu % přesn.06 0.9 1 ±3.34 1.14 0.36 Maximální zatěžovací proud (A) měděných přípojnic, podle DIN43670 43671 Rozměry přípojnice Jmenovitý proud (In) A mm přípojnice přípojnice přípojnice 20x5 325 560 20x10 427 925 1180 30x5 379 672 896 30x10 573 1060 1480 40x5 482 836 1090 40x10 715 1290 1770 50x10 852 1510 2040 60x10 985 1720 2300 80x10 1240 2110 2790 100x10 1490 2480 3260 6 Třída Mezní chyba převodu % přesn.29 0. 0.5 0.7 ±1.71 1.2 3 Třída přesnosti - 0,5 pro měřiče výkonu.14 1.5 0.48 0.45 0.54 0.35 ±0.5 1 ±1.2 In 0.18 0.57 4 0.22 0.6 ±2.54 0.12 0.36 0.09 0.9 ±0.57 1.79 2.18 0.89 Sekundární proud 1A Průřez kabelu mm2 Výkon (dvoužilový kabel) VA VA Vzdálenost 10 100 m 1 0.14 0. - pro relé ochrany.71 1.07 0.39 1.15 2.14 2.46 0.89 1.49 10 0.43 2.19 1. ABB 6/45 .46 4.36 0.85 3.5 ±1.23 0.04 0. - pro neoficiální měřiče výkonu (měřená prováděná rámci firmy). 0.05 0.89 6 0.31 2.60 1.System pro compact® Technické údaje ěřící Měřící transformátory proudu zařízení průvlekového typu Vlastní spotřeba měděných kabelů mezi zařízením transformátorem Sekundární proud 5A Průřez kabelu mm2 Výkon (dvoužilový kabel) VA VA Vzdálenost 1 m 1.14 2.36 0.29 0.09 0.77 2.05 0.75 ±0.24 0.5 0.2 In 0.5 ±0.85 2.15 0.57 0.5 ±0.5 0.89 1.36 0.8 3 nestanoveny žádné údaje Podle DIN 185, VDE-0414 UNIE- 21028 musí mezní chyba proudu úhlu vyhovět hodnotám uvedeným tabulce.43 2.43 4 0.5 1.86 3