ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 170 z 533Poznámky redaktora
Bezpečnost vůči výpadku funkce Funkce zabudovaná relé (pozitivní bezpečnost). Předalarm Nastavením DIP přepínače polohy ON aktivuje předalarmová funkce: pokud zbytkový proud překročí 60% IA, změní výstupní kontakty na svorkách svůj stav. monitorovaný proud (1x) [A] TRM 65 TR1 75 TR2 85 TR3 160 TR4 110 240 400 TR5 480 630 TR160 160 400 25 TR160/A 160 400 250 TR4/A 110 240 400 TR5/A 480 630 H ti Nastavení zbytkového provozního proudu prodlevy pro vypnutí. průřez kabelu (4x) [m 2] Max. 1 2 3 5 10 Nastavení zbytkového provozního proudu (IDn [A]) prodlevy při vyba­ vení (At [s]). případě nepřítomnosti napájecího napětí výstupní kontakt na svorkách relé RD3 změní svůj stav podle obrázku. Autom atické nulování (autoreset) Umístěním DIP přepínače polohy ON se aktivuje automatická nulovací (reset) funkce relé.System Technické údaje pro compact® Chráničová relé RD3 Modulární ■ 7 chránicová zařízeni Výběrová tabulka toroidů TR M odel Průměr transform átoru [mm] Max. RD3 ■ RD3M ■ RD3P ■ Předalarm Autoreset Ľ B OFF ON z) © r rVstupní relé Předalarm VYPNUTÍ Předalarm Autoreset m m □ n OFF ON W (3) v I I Vstupní relé BEZPEČNÝ VÝST Předalarm VYPNUTÍ vypnutí relé © © ---------------- T BEZPEČNÝ VÝSTUP - vypnutí relé Stav kontaktů případě vypnutí relé: 8 101 (111 12 6 6/4 ABB . Otočenými volicími přepínači přední straně relé možno nastavit zbytkový provozní proud a prodlevu při vypnutí (vybavení relé). Výstupní kontakty přepnou do původního stavu hned potom, co přestane působit chybový stav