ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 170 z 533Poznámky redaktora
Bezpečnost vůči výpadku funkce Funkce zabudovaná relé (pozitivní bezpečnost). RD3 ■ RD3M ■ RD3P ■ Předalarm Autoreset Ľ B OFF ON z) © r rVstupní relé Předalarm VYPNUTÍ Předalarm Autoreset m m □ n OFF ON W (3) v I I Vstupní relé BEZPEČNÝ VÝST Předalarm VYPNUTÍ vypnutí relé © © ---------------- T BEZPEČNÝ VÝSTUP - vypnutí relé Stav kontaktů případě vypnutí relé: 8 101 (111 12 6 6/4 ABB . Autom atické nulování (autoreset) Umístěním DIP přepínače polohy ON se aktivuje automatická nulovací (reset) funkce relé. Výstupní kontakty přepnou do původního stavu hned potom, co přestane působit chybový stav. 1 2 3 5 10 Nastavení zbytkového provozního proudu (IDn [A]) prodlevy při vyba­ vení (At [s]). Předalarm Nastavením DIP přepínače polohy ON aktivuje předalarmová funkce: pokud zbytkový proud překročí 60% IA, změní výstupní kontakty na svorkách svůj stav. průřez kabelu (4x) [m 2] Max. Otočenými volicími přepínači přední straně relé možno nastavit zbytkový provozní proud a prodlevu při vypnutí (vybavení relé). případě nepřítomnosti napájecího napětí výstupní kontakt na svorkách relé RD3 změní svůj stav podle obrázku.System Technické údaje pro compact® Chráničová relé RD3 Modulární ■ 7 chránicová zařízeni Výběrová tabulka toroidů TR M odel Průměr transform átoru [mm] Max. monitorovaný proud (1x) [A] TRM 65 TR1 75 TR2 85 TR3 160 TR4 110 240 400 TR5 480 630 TR160 160 400 25 TR160/A 160 400 250 TR4/A 110 240 400 TR5/A 480 630 H ti Nastavení zbytkového provozního proudu prodlevy pro vypnutí