ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 130 z 533Poznámky redaktora
..450 1 RS485 Modbus RTU 2 programovatelné výstupy DMTME-I-485 2CSM180050R1021 975809 0.S.. Nepřímě měření přes měřicí transform átor proudu ,.1F...... str... Multimetr DMTME sobě také kombinuje jediném přístroji funkce voltmetru, ampérmetru, měřiče účiníku, wattmetru, měřiče jalové složky, kmitočtoměru elektroměru činné jalové energie./5A) Rozsah rms] ..... dispozici také rozhraní RS485 pro předávání naměřených parametrů sériové lince síti Modbus.....6/39 Celkovérozměry.....S. str. Ke všem verzím dodáno miniaturní CD, kterém nahrán návod obsluze, technická dokumen­ tace, komunikační protokol programové vybavení DMTME-SW. cos 0.3 Kmitočet ±0,2% ±0,1Hz 400do 99,9 Hz ±0,2% ±1Hz 100 500 Hz Měření spotřeby Maximální hodnota jednofázovém systému 4,294..S...500 (L-N) Maximální nedestruktivní rms] 550 Impedance (L-N) [MW] >8 Proudový měřící vstup (pouze externím CTs ./5 Pomocné napájení napětím 110 230 AC.5 Přetížení 1,1 stálé Přesnost měření Napětí ±0,5%F.4 pro každý vstup (při Imax rms) Technickéúdaje. Díky malému instalačnímu prostoru výrazně snižuje náklady instalaci panelu také zkracuje čas pro kabelové připojení.... číslice Proud ±0,5%F.9MWh (MVarh) při 1 Maximální hodnota třífázovém 4,294....7/18 4/12 ABB .. Typ Objednací údaje Typ Objednacíčíslo Bbn 8012542 EAN Cena za 1ks Cenová skupina O CZ ■©co E^IH-i— Balící jednotka ks DMTME 2CSM170040R1021 975700 0..450 1 Technické údaje Jmenovité napětí rms] 230 +15% 10% [V rms] 115 +15% 10% Kmitočet [Hz] 5 CD 5 Vlastní spotřeba [VA] <6 Ochrana pojistkou T0..3 cos =-0. Modulární multimetry DMTME M ěření skutečně efektivní hodnoty TRMS sdruženěho napětí (VL-L), fázověho napětí (VL-N), Var, VA, kWh, kVAr, účiníku sítích 230/400 AC.. Model DMTME-I-485 navíc vybaven dvěma relé, která dají programovat buď jako pulzní výstupy pro dálkové měření spotřeby energie nebo jako alarmové výstupy.1A Napěťový měřící vstup Rozsah rms] 10. Jednotlivé měřené proměnné jsou zobrazovány lokálně čtyřech 7-segmentových LED diodách červené barvy, které umožňují snadnou odečitatelnost současné zobrazování různých měřených veličin..System Výběrové tabulky M b r compact® Měřici zařízeni Multimetry DMTME DMTME Multimetry DMTME Pojmem DMTME označují digitální multimetry, které umožňují měření (ve skutečné efektivní hodnotě - true TRMS) hlavních elektrických parametrů trojfázových sítích 230/400 AC, včetně zjišťování maximální/minimální/průměrné hodnoty hlavních elektrických parametrů čítání činné jalové energie. číslice Činný výkon ±1% ±0.9MWh (MVarh) při 1 systému Přesnost Třída 1 Maximální spotřeba__________________ [VA_________1