ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 120 z 533Poznámky redaktora
....200 1 Ampérmetry bez stupnice, pro připojení měřicím transformátorům proudu (sekundární proud A) Prostupnici SCL1 Objednací údaje Bbn 8012542 Cena za 1ks Cenová skupina Hmotnost 1ks Balící jednotka Typ Objednacíčíslo EAN ks A1 AMT1/A1 2CSM320250R1001 000600 0... Měřicí rozsah Objednací údaje Bbn 8012542 Cena za 1ks Cenová skupina Hmotnost 1ks Balící jednotka Typ Objednací číslo EAN ks V ltm try řím í 300 VLM1/300 2CSM110190R1001 007906 0..200 1 20 AMT1/20 2CSM310060R1001 000303 0.500 Kmitočet [Hz] 50/60 Přetížitelnost [%] 20, porovnání napětím nebo jmenovitým proudem Třída přesnosti [%] 1,5 (0,5 měřičů kmitočtu) Vlastní spotřeba [W] viz technické údaje Šířka modulech [počet] 3 Soulad normami 60051 Technickéúdaje.200 1 A try řím í 5 AMT1/5 2CSM310030R1001 000709 0.6/37 Celkovérozměry...7/16 4/2 ABB . Analogové přístroje pro měření střídavého proudu Slouží pro přímé nepřímé měření využívají tomu odpovídající příslušenství.......200 1 10 AMT1/10 2CSM310040R1001 000105 0. 300, 500; d....2500 Jmenovité proudy pro přímý odečet pro nepřímý odečet [A] hodnoty plné výchylky 0......200 1 M řič čin íku A) CSF1 2CSM720310R1001 028000 0. str.30 hodnoty plné výchylky 5.....200 1 15 AMT1/15 2CSM310050R1001 000204 0..200 1 30 AMT1/30 2CSM310080R1001 000501 0.300 1 Technické údaje Jmenovité napětí [V] a.200 1 25 AMT1/25 2CSM310070R1001 000402 0...ystem ýběrové lky pro com pact® ěřicí přístroje Analogové měřicí přístroje VLM T FRZ CSF Tato výrobková řada obsahuje analogové digitální přístroje.c. Kromě standardních měřicích zařízení pro měření elektrických veličin (voltmetry, ampérmetry, měřiče kmitočtu, měřiče účiníku) patří do této řady další speciální přístroje, včetně měřicích transformátorů proudu, kterými rozšiřuje rozsah těchto přístrojů..200 1 500 VLM1/500 2CSM110220R1001 000006 0.30 hodnoty plné výchylky 5. 100, 300 Jmenovité proudy pro přímý odečet pro nepřímý odečet [A] hodnoty plné výchylky 5.200 1 A5 AMT1/A5 2CSM320260R1001 000808 0....... str..1.200 1 P řístro ito 100/280V, Hz, í Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balící údaje 8012542 1ks skupina 1ks jednotka Typ Objednacíčíslo EAN ks FRZ1 2CSM810310R1001 008606 0..c..