ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 113 z 533Poznámky redaktora
33% 300 (Vset) kde 7-11 jsou vodičově připojené svorky. Měřená síť max 250 a. (standardní jmenovité provozní napětí) V 250 a. (RHV) říkla lik 300V M : In (standardní jmen.c. Připojení stejné jako schématu (poněva1že (since =250 V). >¿o¿ ZATEZ O O 7 12 RHV rs 0 Ô 2. Během této prodlevy bliká LED Power ON” LED; konci prodlevy začne LED “Alarm” trvale svítit relé přitáhne.c. (Aktivační napětí relé RHV)max 1 1. provozní proud) Vn 230 a. OBECNE PŘIPOJOVACÍ SVORKY: 7-10 pokud <100 xJ 7-11 pokud >100 <300 max J 7-12 pokud >300 <500 Vmax C 3 ABB 3/9 . Nastavte trimr “delay” podle požadované prodlevy pro aktivaci s). Nastavte trimr “hysteresis %”; volba znamená aktivační rozsah 237,5 250 (250-5%=237,5 V).c.c. 3. Relé přitáhne při 250 vrátí normálního stavu při napětí 237,5 V 4.Ochranné relé maximálního minimálního proudu napětí V ýběrové L V/ v compact® Zařízeni pro řízeni zatěze R elé ax. Nastavte trimr “Voltage%” 83,33%, poněvadž: 250 ) V% x100=83. Napájecí napětí 230 a