ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 49 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Střežení řízení telefonem, linkou ISDN nebo síti. Obsluhuje rychle přehledně ovládacím LCD panelem, PC, nebo dotykovým displejem. každým přístrojů zařazeným systému lze prostřednictvím rozhraní dálkově komunikovat také jej kontrolovat. Současně jsou převzaty funkce displeje informují všech aktuálních stavech instalace KNX/EIB.Vizualizace ABB i-bus® KNX/EIB připouští maximálně možnou kontrolu. PC software orientovaný provozovatele jsou základem vizualizace PC. Uživatel nemusí dělat nic, protože ABB i-bus® KNX/EIB řídí vše něho. protože ABB i-bus® KNX/EIB pra­ cuje decentralizovaně, místo, něhož jsou všechny funkce střeženy ovládány, může být kdykoli kamkoli přemístěno, bez velkých nákladů. Programuje bezplatně dodávaným softwarem. ABB i-bus® KNX/EIB nejenže umí spořit energii, ale přebírá také řízení spotřeby energie celého podniku. Na přání může být ABB i-bus® KNX/EIB také dálkově ovládán. Tak mohou podniky jakékoliv velikosti mít pod účinnou kontrolou svoje náklady energii. Řízení sběrnicí funguje principu Multi-Master. Inteligentní technika tak přispívá ekonomicky nejvýhodnějšímu zatížení. Panel zhotovený individuálně podle potřeby poskytuje rychlý přehled aktuálním stavu všech sledovaných spotřebičů. Vše lze ovládat dotykovým displejem. Při výpadku síťového napětí zůstane programování obsluhované plochy obrazovky zachováno. Není důležité, zda jedná velkospotřebitele malospotřebitele. Kliknutím myši symbol spotřebiče máme kdykoli možnost zásahu. přání použité komunikační rozhraní zasílá informace, jakými jsou poru­ chová hlášení apod. Priority, adresy účastníků nebo funkce jsou jednoduše zadány per­ sonálem počítače. Dotykový displej umožňuje naprogramování časových programů pro řízení široké škály funkcí instalaci KNX/EIB. Drahé výkonové špičky jsou odstraněny cíleným zapínáním vypínáním velkých spotřebičů. Vedle komplexních funkcí řízení času může pojmout veškerá řídicí data, znázornit protokolovat. Přehled panelu. Protože důležitá hlášení mají vyšší prioritu, může systém reagovat extrémně rychle. ABB i-bus® KNX/EIB „myslí“ každou denní dobu optimálně vyhoví požadavkům uživatele. . Vzdáleným přístu­ pem ale také možné ovládat vybrané funkce, např. Ale přesto možnost ovládacími prvky panelu kdykoli zasáh­ nout. Optické znázornění displeji PC. Řízení spotřeby instalační sběrnicí šetří energii. telefonní sítí nebo síti internetem příslušná místa, případně také hlídací službě. Na obrazovce dotykového displeje mohou být vytvořeny libovolné spínací plochy, které obsluhují jemným dotykem prstu pří­ slušnou plochu. regulovat pokojovou teplotu nebo zapnout vypnout osvětlení