ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 37 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
větelné scény ožné ovlá prostřed ictvím televize. LED displej signalizuje, která oken jsou otevřená, vyklop která zavřená. Pro přístup Internet. jed LED ispleji ožné nito osm oken. bývacím pokoji), například rádio vač. předsíni. áte rovněž žno avolit nkré tní zdroj hlavní ístnosti (tj. Reakce kré situace lze řizp bit: kce vypne přesm telefo ích hovorů tic sto oko ta; kce světla zhasnou, klesne oko zapne přesm hovorů, vyp veškeré přístroje Bang Olufsen; kce kce souča ovšem funkce tro poko kvůli ochra proti mrazu, sepne sim ulace říto sti vypne přístroj ohřev vody. 10.Ložnice :j K a Ložnice Z) Id c Hala předsíň 0 tiv Tato aplika ožňuje přehrávat aud nahrávky pří­ strojích hlavním poko konkrétním případě bývacím pokoji). řipojuje řístroje sítě. vlá rvky vedle lze využít pro různé aplikace. tiv Tato aplika ožňuje přehrávat aud nahrávky pří­ strojích hlavním poko konkrétním případě bývacím pokoji). ComfortPanel ožňuje násle ující funkce: intern rádio televizi, vač médií, RSS feed leader další aplikace. 13. Vedle pracovně ůžete slo rádio, přehrávač nebo litn rádio. 14. 12. A i-bus® KNX Dálkové ovládání 29 . riO Reguluje vládá kce ístno ste například osvětlení, stíně souča rám lik Lin ctive ří­ kladu přehrávač rádio. 11. Vedle koupelně ůžete slo rádio, přehrávač nebo litn rádio. (hard síti). Toto zařízení iko lik rtPanel přehrávačem přehrávačem dií napojených sestavu Bang lufsen (například TViX Box) jiné přístroje sítě. pod svého ůže řizp kce tliv tla číte Vedle řízení oko vých ožné vládat firm Bang lufsen. ůžete vlá sito ladit mezi tliv rozhlasovým stanicem oko ožné světle televizi souča vše ného ísta dveří. trá uklá vide aud brá zko vých uborů. álkové vlá eo5 vlá televizi poko funkce vče regulace osvětlení. ovladač pro adné ovládání, když dch zíte nebo vra cíte nastavením v/d vladač lze vládat, když jej míjíte, okam žitě kuje nastavenou funkci