ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 37 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
álkové vlá eo5 vlá televizi poko funkce vče regulace osvětlení. ůžete vlá sito ladit mezi tliv rozhlasovým stanicem oko ožné světle televizi souča vše ného ísta dveří. bývacím pokoji), například rádio vač. jed LED ispleji ožné nito osm oken. vlá rvky vedle lze využít pro různé aplikace. riO Reguluje vládá kce ístno ste například osvětlení, stíně souča rám lik Lin ctive ří­ kladu přehrávač rádio. 11. řipojuje řístroje sítě. 13. větelné scény ožné ovlá prostřed ictvím televize.Ložnice :j K a Ložnice Z) Id c Hala předsíň 0 tiv Tato aplika ožňuje přehrávat aud nahrávky pří­ strojích hlavním poko konkrétním případě bývacím pokoji). ComfortPanel ožňuje násle ující funkce: intern rádio televizi, vač médií, RSS feed leader další aplikace. trá uklá vide aud brá zko vých uborů. pod svého ůže řizp kce tliv tla číte Vedle řízení oko vých ožné vládat firm Bang lufsen. Pro přístup Internet. 12. předsíni. tiv Tato aplika ožňuje přehrávat aud nahrávky pří­ strojích hlavním poko konkrétním případě bývacím pokoji). Vedle koupelně ůžete slo rádio, přehrávač nebo litn rádio. A i-bus® KNX Dálkové ovládání 29 . LED displej signalizuje, která oken jsou otevřená, vyklop která zavřená. áte rovněž žno avolit nkré tní zdroj hlavní ístnosti (tj. Reakce kré situace lze řizp bit: kce vypne přesm telefo ích hovorů tic sto oko ta; kce světla zhasnou, klesne oko zapne přesm hovorů, vyp veškeré přístroje Bang Olufsen; kce kce souča ovšem funkce tro poko kvůli ochra proti mrazu, sepne sim ulace říto sti vypne přístroj ohřev vody. Vedle pracovně ůžete slo rádio, přehrávač nebo litn rádio. ovladač pro adné ovládání, když dch zíte nebo vra cíte nastavením v/d vladač lze vládat, když jej míjíte, okam žitě kuje nastavenou funkci. Toto zařízení iko lik rtPanel přehrávačem přehrávačem dií napojených sestavu Bang lufsen (například TViX Box) jiné přístroje sítě. 14. (hard síti). 10