ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 22 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
01 > A rtP nastavení; srozum ite řed lby časové rozvržení velkém přehledném displeji žno sti řed leb pro tliv dny celý týd prázd ino režim nohé další ožnosti > > 14 lika i-bus® X .Cas pracuje vás. Funk­ cionalita ABB i-bus® KNX nabízí jednoduché řešení: pohodlné načasování. Možná víkendu chcete nechat vzbudit hudbou něco později než obvykle? Není žádný problém Žaluzie samy otevřou, vámi zvolená světla rozsvítí, spustí rádio systém vytápění zajistí příjemnou teplotu správný čas přesně tak, jak sami předem navolíte. Systém všechno postará vás. Díky této aplikaci můžete pohodlně nasta­ vit, jakým způsobem bude konkrétních časech fungovat osvětlení, žaluzie, hudba teplota místnosti. Pohodlné načasování. Různé časy, různé nastavení: časové rozvržení podle vašich potřeb Většina vás ví, jak nejúčinněji funguje vaše vytápění