ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 14 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
01 01 P rvek vlá -/2 ý 02 sta isplejem prvkem ovládacím -/4 riO n 06 Intuitivní design i-bus® X . Navoďte příjem nou atm osféru jednoduše! Se systém ABB i-bus® KNX snadno zkom binujete několik funkcí, abyste navodili atm osféru, níž právě toužíte, všechno jediného místa. Vícenásob­ ovládací prvky ožňují ovládat několik funkcí jednoho místa, přičem jejich velikost opravdu malá. například atm osféra kina? Tlačítko ovládacího prvku stačí provázat konkrétními funkcem potom pouhým jediným stiskem zatáhnout žaluzie, ztlum světla spustit plátno. o svě tle í l V ž í scé ny Díky ovládacím prvkům ABB řízení domácnosti potěšením. každé zóně přiřazena zvláštní barva: žlutá určena pro osvětlení, oranžová pro vytápění, urp pro scé drá pro žaluzie. Všechno navrženo pro perfektní ovládání celé vaší domácnosti. O rientace pod barev vyvinula pro své vlá rvky nový barev. Tvar odpovídá funkci.Intuitivní design. Navíc nožství ovládacích prvků lze dále redukovat, neboť možné konkrétním tlačítkům přiřadit jednotlivé scény. začíná prvo­ třídním designem široká škála designů barev spínačů (ovládacích prvků) dle vašeho vkusu prostředí, kterém žijete, pokračuje každodenním životem inteligentními funkcemi. Kom binace alých spínačů obrovským ožnosti Vezmeme-li úvahu celou šíři funkcí, navýsost pohodlné ovládat jediným ovládacím prvkem Široký okruh funkcí dom ácnosti možno ovládat velmi jednoduše: pom ocí multifunkčního ovládacího prvku ABB i-bus® KNX. Všestrannost systém umožňuje redukovat celkový počet spínačů minimum