ABB i-bus® KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Následující řádky jsou určeny všem, kteří mají co do činěníse systémovou instalací. Jedná se o projektanty, elektroinstalačnífirmy, ale i o uživatele a majitele domů, kterébudou nebo již jsou, vybaveny systémovou instalací KNX.Při návrhu systémové instalace v rodinném domě je možnopostupovat různými způsoby. Z realizačních zkušeností všakvyplývá, že nejvhodnější je dodržovat určitou posloupnostkroků, abychom se vyvarovali zbytečných chyb a omylů, kterénás mohou potkat jak ve fázi nabídky a projektu, tak i přivlastní realizaci a užívání.

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 6 z 15

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Tlačítky bude ovládáno roletové zakrytí bazénu podhladinové osvětlení. Přepnutí útlumu komfortu zpět bude možné prostřednictvím GSM modulu mobilním telefonem. dovolená) vizualizace PC. Budou definovány teplotní hodnoty komfortní režim, noční útlum, denní útlum protizámrzná teplota, termostatech možné teplotu upravit. Hlídání hladiny dopouštění vody nádrže zavlažovací vodu nádrže bude svedena dešťová voda okapů, případě nízké hladiny (pod 1/4 výšky nádrže) bude doplněna automaticky studny pouze ale 1/3 výšky nádrže. Bazénová technologie, sauna Bazénová technologie vnitřního bazénu bude řízena vlastního rozvaděče. Podlahové topení bude regulováno stálou teplotu ekvitermní regulací zdroje tepla důvodu velké setrvačnosti. Bude dáván pouze povel útlumu při dlouhodobějším (více než dny) opuštění domu (např. Při otevření prosklených ploch (okna, dveře) dojde přepnutí regulaci protizámrznou teplotu. 6 Podrobný popis funkcí rodinného domu ABB i-bus® KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům . bazénové hale bude ventilace ovládána základě snímání vzdušné vlhkosti, při překročení nastavené hodnoty poběží min. koupelnách budou ovládací hlavice topných žebřících (regulace termostatem když běží topení) tlačítkem budou spínány elektrické topné vložky žebříků, pro období kdy nebude funkční centrální topení (po stisku tlačítka běží hodiny pak aut. osvětlení domě. Zasláním SMS bude možné dálkově zapnout saunu, případě nebudou dveře sauny otevřeny min. Ovládání zavlažování vizualizaci bude možné nastavit, které sekce kdy budou zavlažovány (časový rozvrh sekcí). spuštění, bude vypnuta. celém domě bude podlahové topení, obytných místnostech obytná hala, ložnice, dva dětské pokoje pracovna budou navíc fancoily pro topení chlazení, bazénové hale bude pouze pro topení. obou podlažích bude vedle domácího videotelefonu dvoutlačítko pro ovládání branky brány případě návštěvy. jednotlivých větvích podlahového topení budou ovládací hlavice, tyto hlavice budou ovládány pouze povelem útlum zdroje při dlouhodobějším (více než dny) opuštění domu. bazénové technologii bude snímáno zaplavení, případě zaplavení bude zobrazen alarm vizualizaci, bude uzavřen elektroventil přívodu vody technologie bude dána informace mobilní telefon, kvitanci alarmu bude elektroventil otevřen. vizualizace budou přenášeny informace pH, chlóru, flokulantu teplotě bazénové vody dále bude měřeno množství protečené vody pomocí impulsního vodoměru, při překročení nastavené hodnoty bude zobrazeno varování bude uzavřen elektroventil přívodu vody technologie, kvitanci varování bude elektroventil otevřen. Garážová vrata, vjezdová brána, vstupní dveře Zasláním jedné SMS dojde otevření brány garážových vrat rozsvícení osvětlení garáži (pokud intenzita světla nižší než stanovená mez) obráceně zasláním jedné SMS pozhasíná pozavírá. Bude ovládáno čerpadlo TUV časových intervalech, slouží tomu, aby při otevření kohoutku teplou vodou byla tato okamžitě dispozici. vypne). jednotlivých obytných místnostech, koupelnách bazénové hale budou prostorové termostaty, které budou ovládat fancoily ovládací hlavice topných žebřících. Řízené vyhřívání okapů, příjezdové cesty chodníku, případě, poklesne teplota pod padají srážky, zapne vyhřívání zapnuto ještě další hodiny, než jeden parametrů pomine. Zasláním jedné SMS dojde otevření vstupní branky vchodových dveří, uzamyká automaticky při zavření branky dveří.) ovládána ventilace, kuchyni bude ovládána digestoř (bez časového intervalu).), řízení těchto zdrojů nebude zasahováno mají vlastní regulaci. Zahrada Ovládání osvětlení zahradě přístupových cestách viz.Podrobný popis funkcí rodinného domu Topení, klimatizace, vzduchotechnika domě bude centrální zdroj tepla chladu (tepelné čerpadlo, kotel klimatizace apod. Bude blokováno topení proti chlazení, aby nepracovaly proti sobě. Fancoily bude ovládáno otevření ventilu teplé/studené vody, stupně otáček ventilátoru. koupelnách toaletách bude tlačítkem nastaveným časovým intervalem min