ABB i-bus® KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Následující řádky jsou určeny všem, kteří mají co do činěníse systémovou instalací. Jedná se o projektanty, elektroinstalačnífirmy, ale i o uživatele a majitele domů, kterébudou nebo již jsou, vybaveny systémovou instalací KNX.Při návrhu systémové instalace v rodinném domě je možnopostupovat různými způsoby. Z realizačních zkušeností všakvyplývá, že nejvhodnější je dodržovat určitou posloupnostkroků, abychom se vyvarovali zbytečných chyb a omylů, kterénás mohou potkat jak ve fázi nabídky a projektu, tak i přivlastní realizaci a užívání.

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 4 z 15

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
NP 2. NP 4 Dispozice půdorysná schémata ABB i-bus® KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům .Dispozice půdorysná schémata Příklad půdorysných výkresů RD 1