ABB i-bus® KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Následující řádky jsou určeny všem, kteří mají co do činěníse systémovou instalací. Jedná se o projektanty, elektroinstalačnífirmy, ale i o uživatele a majitele domů, kterébudou nebo již jsou, vybaveny systémovou instalací KNX.Při návrhu systémové instalace v rodinném domě je možnopostupovat různými způsoby. Z realizačních zkušeností všakvyplývá, že nejvhodnější je dodržovat určitou posloupnostkroků, abychom se vyvarovali zbytečných chyb a omylů, kterénás mohou potkat jak ve fázi nabídky a projektu, tak i přivlastní realizaci a užívání.

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 11 z 15

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Příklad přehledového schématu přenosu RD 11 Realizační projektová dokumentace ABB i-bus® KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům . dobré, aby součástí technické zprávy realizační projektové dokumentace byl podrobný popis funkcí tabulka funkcí. půdorysných schématech jde především jiné značení snímačů (tlačítek, termostatů apod. proudem, prostředí, způsobu měření, hlavním přívodu, technickém řešení, uzemnění hromosvodu, bezpečnosti atd. informace rozvodné soustavě, výpočtovém zatížení, ochraně před úrazem el. Jsou zde však určité odlišnosti. Protože systémové prvky umísťují společných rozvaděčů prvky jisticími, třeba vzít úvahu výrazně větší rozměry rozvaděčů.) vhodné vyčlenit jeden rozvaděč pro ni. Jsou např. Nejlépe umístit každého podlaží jeden rozvaděč, pokud dům zahradu větším počtem technologií (osvětlení, zavlažování, dopouštění nádrže dešťovou vodu, vyhřívání cest apod. Větší odlišnosti jsou výkresech rozvaděčů.) jiný systém kladení kabelů sběrnicový kabel mezi jednotlivými snímači napájecí vedení mezi spotřebiči rozvaděči. Kdykoliv během realizace kdokoliv (investor, projektant, realizátor, ostatní profese) může zkontrolovat zda skutečnost odpovídá projektu požadavkům investora. Nejen Příklad schématu rozvaděče z důvodu vysoké modulové náročnosti systémových prvků, ale hlediska oteplení rozvaděče.Realizační projektová dokumentace Na základě podrobného popisu funkcí možno přistoupit buď zpracování cenové nabídky, anebo již přímo zpracování realizační projektové dokumentace (dle domluvy nebo základě SoD). Především třeba počítat rozmístěním většího počtu rozvaděčů. Realizační projektová dokumentace systémovou instalací musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti, jako případě projektu klasické elektroinstalace. Vyřešíte tím dvě věci: Popíšete jím systémovou instalaci, což technické zprávě být musí. bazénová, tepelné čerpadlo) mají svůj vlastní rozvaděč. Samozřejmě předpokládá, některé technologie (např